Grupa PCC

Grupa PCC to międzynarodowa struktura kapitałowa, w której skład wchodzi kilkadziesiąt spółek operujących w trzech ważnych gałęziach gospodarki. Należą do nich: chemia, energia i logistyka. Organizacje w obrębie Grupy PCC to zarówno jednostki biznesowe prowadzące działalność produkcyjną, jak i firmy usługowe, działające równocześnie na potrzeby rynku zewnętrznego. Grupa PCC jest centralnie zarządzana przez niemiecką firmę PCC SE, która skupia w swoich strukturach 78 spółek, działających w 39 lokalizacjach, rozmieszczonych w 17 krajach świata.

Główne elementy strategii PCC SE to rozwój poszczególnych dywizji biznesowych, poprzez wykorzystanie potencjału nowych segmentów rynku, oraz dywersyfikacja portfolio produktowego zgodnie z aktualnymi trendami konsumenckimi. Każdego dnia, prawie trzy tysiące specjalistów pracuje nad stabilnym wzrostem i rozwojem swoich organizacji, sprawiając że Grupa PCC rośnie w siłę, budując solidną platformę biznesową dla wszystkich kontrahentów zainteresowanych rzetelną i długofalową współpracą.

 

Grupa PCC

PCC Rokita SA prowadzi działalność produkcyjno-handlową w ramach trzech strategicznych jednostek organizacyjnych. Są to: Kompleks Chloru, Kompleks Polioli oraz Kompleks Chemii Fosforu.

W pierwszym z wymienionych kompleksów działających w strukturach PCC Rokita, produkowane są takie substancje chemiczne jak: chlor, ług sodowy, soda kaustyczna, podchloryn sodu, tlenek propylenu, chlorobenzeny i kwas solny. Są to podstawowe surowce chemiczne wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, do których należą między innymi: włókiennictwo, chemia gospodarcza i przemysłowe środki czyszczące, kosmetyki, farmaceutyki, środki ochrony roślin, przemysł spożywczy, metalurgiczny, wydobywczy, energetyczny i wiele innych. Produkcja w Kompleksie Chloru bazuje na jednej z najnowszych i najnowocześniejszych w Europie, instalacji elektrolizy membranowej.

Kompleks Polioli zajmuje się produkcją podstawowych surowców do produkcji pianek elastycznych, sztywnych i formowanych. Poliole polieterowe (polieterole), sprzedawane są pod nazwą handlową ROKOPOLE. Wykorzystuje się je do wytwarzania poliuretanów, które stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się grup surowcowych znajdujących szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Z uwagi na unikalne właściwości tych produktów, możliwe jest stosowanie różnorodnych metod przetwórczych, umożliwiających uzyskanie najlepszych parametrów technicznych wyrobów gotowych.

Kompleks Chemii Fosforu jest producentem fosforoorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, które obejmują szeroką gamę uniepalniaczy, plastyfikatorów oraz stabilizatorów. Kompleks posiada w swoim portfolio także związki naftalenopochodne, stosowane m.in. jako superplastyfikatory w budownictwie, czy dyspergatory w przemyśle gumowym. W ofercie jednostki znajdują się ponadto dodatki smarne i trudnopalne ciecze hydrauliczne, dedykowane do specjalistycznych zastosowań, gdzie zwiększona odporność na wysokie temperatury stanowi szczególne kryterium.

logo_pcc_prodex

PCC Prodex Sp. z o.o. należy do czołowych producentów poliuretanów w Polsce. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja jedno- i dwukomponentowych systemów poliuretanowych, wśród których wyróżniamy grupy produktów takie jak: EKOPRODUR, EKOPROMER, EKOPROFLEX, PROMOFLEX czy PROMOPUR. Są one przeznaczone do otrzymywania sztywnych, półsztywnych, elastycznych i integralnych pianek poliuretanowych oraz klejów i spoiw. Poprzez nowoczesne zaplecze badawcze, wieloletnie doświadczenie i wiedzę, zespół PCC Prodex szybko i w sposób elastyczny dopasowuje ofertę produktową do zmieniających się wymagań rynku poliuretanów i trendów w przemyśle budowlanym. Spółka projektuje i wdraża do produkcji nowoczesne systemy o specjalnych wymaganiach i przeznaczeniu, dobrane do konkretnej technologii w ścisłej współpracy z Klientem. Przykładem takich rozwiązań jest linia poliuretanowych, izolacyjnych pian natryskowych Crossin Spray Insulation.

logo_pcc_exol

PCC EXOL SA jest jednym z czołowych producentów na rynku surfaktantów i formulacji przemysłowych w Europie. We wschodniej i środkowo-wschodniej części kontynentu zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera w swojej branży. Siedziba firmy oraz główne instalacje produkcyjne znajdują się w Brzegu Dolnym. Tutaj właśnie wytwarza się szeroki wachlarz surfaktantów anionowych, niejonowych, amfoterycznych oraz specjalistycznych formulacji przemysłowych. Obecnie w portfolio PCC EXOL, znajduje się ponad 300 substancji i mieszanin chemicznych wykorzystywanych w wielu branżach przemysłowych, do których należą między innymi: detergenty, środki higieny osobistej, kosmetyki, włókiennictwo i tekstylia, farby i lakiery, materiały budowlane, papier, agrochemikalia, tworzywa sztuczne i wiele innych. Surfaktanty oferowane przez PCC EXOL znajdują zastosowanie również w przemyśle metalurgicznym czy wydobywczym. Doskonale sprawdzają się w obróbce metalu, tkanin technicznych, skór oraz w wielu innych procesach wytwórczych. PCC EXOL produkuje i wdraża innowacyjne surfaktanty specjalistyczne, analizując trendy konsumenckie i eko-społeczne zgodnie z światowymi trendami zrównoważonego rozwoju. Wymaga to odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju oferty produktowej w stronę bardziej zaawansowanych oraz innowacyjnych rozwiązań.

PCC MCAA Sp. z o.o. to nowa jednostka biznesowa w Grupie PCC, powołana do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na uruchomieniu instalacji do produkcji wysokiej jakości kwasu monochlorooctowego (MCAA). Przedsięwzięcie swoją skalą i zaawansowaniem jest jedną z najważniejszych inwestycji polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego. Substancja MCAA produkowana na nowoczesnej instalacji w Brzegu Dolnym, znajdzie zastosowanie w przemyśle wiertniczym, spożywczym, farmaceutycznym oraz w produkcji agrochemikaliów i tworzyw sztucznych. Skala produkcji oraz jakość produktu, pozwolą na uzyskanie przez Spółkę statusu jednego z czołowych producentów MCAA na świecie.

 

PCC Synteza SA zajmuje się wytwarzaniem produktów ciężkiej syntezy organicznej, przeznaczonych do dalszego przetwórstwa w przemyśle chemicznym. Spółka produkuje głównie wyroby na bazie fenolu. Technologie produkcji oparte są na wykorzystywaniu żywic jonowymiennych jako katalizatorów i charakteryzują się wysoką selektywnością reakcji. Gwarantuje to wysoką jakość produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości ścieków i emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Najnowszą grupą produktów PCC Synteza są oleje nośne dla dodatków uszlachetniających do paliw silnikowych oraz gotowy pakiet uszlachetniający do najnowszej generacji benzyn silnikowych.

pcc-cp-kosmet-logo

PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów chemii gospodarczej, chemii profesjonalnej oraz kosmetyków. Głównym obszarem działalności spółki jest produkcja wyrobów pod markami własnymi (private label) dla największych sieci detalicznych w rejonie Europy Środkowo- Wschodniej. PCC CP Kosmet z sukcesem rozwija również sprzedaż własnych linii produktowych jak brand Roko w obszarze chemii profesjonalnej. Wśród swoich klientów ma także globalne koncerny, dla których wytwarza produkty brandowe w ramach produkcji zleconej. Wieloletnie doświadczenie oraz nowoczesny zakład produkcyjny stawiają PCC CP Kosmet w pozycji jednego z najsilniejszych graczy na rynku producentów chemii gospodarczej oraz kosmetyków.

Spółka PCC Chemax  Inc. (USA, Piedmont, Północna Karolina) została założona w 1973 roku w celu rozwoju i produkcji specjalistycznych środków powierzchniowo czynnych przeznaczonych dla przemysłu pod indywidualne potrzeby aplikacyjne klientów. Firma specjalizuje się w produkcji substancji chemicznych stosowanych w przemyśle metalurgicznym, tworzyw sztucznych, wydobywczym, tekstylnym i wielu innych. Produkty PCC Chemax są wykorzystywane jako substancje wspomagające procesy technologiczne, środki poprawiające właściwości wyrobów oraz dodatki chemiczne stosowane  w  produkcji szerokiej gamy produktów przemysłowych. Jako firma zorientowana na usługi, PCC Chemax skupia się także na rozwoju produktów chemicznych oraz prowadzeniu badań i testów aplikacyjnych. Działy badawcze klientów oraz ich personel, są dla PCC Chemax partnerami w rozwoju unikalnych środków powierzchniowo czynnych w pełni odpowiadających ich potrzebom i wymaganiom. Nowoczesne laboratoria firmy zlokalizowane w Greenville (USA, Południowa Karolina),  prowadzą działalność zarówno w zakresie syntezy, jak i wykonywania badań i testów aplikacyjnych dla klientów operujących w różnych gałęziach przemysłu. Przejęcie PCC Chemax przez zlokalizowaną w Polsce firmę PCC EXOL SA, dzięki  jej możliwościom w zakresie produkcji alkoksylatów, umożliwia dynamiczny rozwój amerykańskiego producenta. Poprzez efekt synergii, PCC Chemax  wzmacnia swoją pozycję zarówno w USA jak i na innych światowych rynkach.

 

 

Blog

Przemysł chemiczny w Polsce. Jakie nadchodzą zmiany?

11-07-2018
Branża chemiczna w Polsce zaczęła rozwijać się około 1918r. To właśnie wtedy narodził się przemysł chemiczny, który swój intensywny rozwój rozpoczął w latach 20. – 30. XX. wieku. Kolejny okres dynamicznych zmian obserwowano ponownie w latach 50. – 70.
Czytaj dalej

Domy kontenerowe MagaHomes – nowoczesne rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb

13-06-2018
Domy mieszkalne wykonane z kontenerów morskich jeszcze kilka lat temu stanowiły nowość na rynku. Szczególną popularność zdobyły w Stanach Zjednoczonych oraz krajach skandynawskich, jednak trend ten dotarł już również do Polski. Obecnie stanowią ciekawą alternatywę dla zakupu mieszkania lub wybudowania tradycyjnego domu.
Czytaj dalej

Hutnictwo aluminium. W jaki sposób otrzymuje się glin o wysokiej czystości?

6-06-2018
Glin jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w skorupie ziemskiej – z ilością ponad 7% zajmuje trzecie miejsce zaraz po tlenie i krzemie. Pozyskiwany jest z boksytu, czyli skały osadowej, w której występuje głównie w postaci tlenku.
Czytaj dalej

Jak działają domieszki napowietrzające? Surfaktanty w produkcji betonu

30-05-2018
Beton, jako jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych, jest nieustannie modyfikowany i ulepszany poprzez stosowanie nowoczesnych domieszek oraz dodatków modyfikujących jego właściwości. Już w starożytności stosowane były różne substancje nadające mu pożądane cechy użytkowe.
Czytaj dalej

Superfosfaty pojedyncze – produkcja i zastosowanie

16-05-2018
Pojedyncze superfosfaty (ang. Single Superphosphate – w skrócie SSP) były pierwszymi komercyjnymi nawozami mineralnymi. To właśnie im zawdzięczamy rozwój nowoczesnego przemysłu odżywczego dla roślin. Jeszcze do niedawna SSP były najczęściej stosowanymi przemysłowo nawozami.
Czytaj dalej
Pokaż więcej
0 Schowek
ENV: prod