Nazwa chemiczna:

Fosforyn trifenylu

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, powłoki, farby i lakiery, kleje, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

fosforyny

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

101-02-0

Opis

Rostabil TPP to arylowy fosforyn w postaci klarownej cieczy o charakterystycznym, delikatnym zapachu. Stosowany jest jako półprodukt w wielu syntezach chemicznych. Fosfor znajdujący się na trzecim stopniu utlenienia wpływa na jego dobre zdolności redukcyjne wykorzystywane w procesie deoksygenacji, np. sulfotlenków do siarczków czy alifatycznych epoksydów do alkenów. Łagodnie nukleofilowy charakter fosforynu jest wykorzystywany w konwersji alkoholi do halogenków alkilu.

Rostabil TPP stanowi także kluczowy surowiec w procesie syntezy alkilo-arylowych i alkilowych fosforynów w skali wielkotonażowej. Tego typu fosforyny stosowane są jako stabilizatory procesowe, zapobiegające procesom degradacji tworzyw sztucznych podczas procesów przetwórczych.

Fosforyn trifenylu wykorzystywany jest również jako ligand, tworzący kompleksy m.in. z niklem, palladem, platyną, stanowiące wielofunkcyjne katalizatory w wielu ważnych syntezach organicznych (alkilowanie, olefinacja, cykloaddycja, reakcja Hecka i Wittiga, reakcja sprzęgania Stille’a). Z kolei tworząc addukt z ozonem stanowi cenny czynnik utleniający, stosowany np. do utleniania związków siarki (siarczków, disiarczków). Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką czystością oraz stabilnością hydrolityczną.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety aplikacyjne produktu:

  • bardzo wysoka czystość,
  • wysoka reaktywność, pozwalająca na wykorzystanie do syntezy wielu substancji chemicznych,
  • niska lepkość,
  • wysoka stabilność hydrolityczna.

Zastosowania:

  • przemysł chemiczny, jako półprodukt do dalszej syntezy,
  • surowiec w procesie syntezy fosforynów.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu

Tagi:

zapobieganie degradacji przeciwdziałanie degradacji degradacja rozkład starzenie odbarwianie żółknięcie zażółcanie indeks zażółcenia przyśpieszone starzenie stabilność zmiany barwy sieciowanie polimerów właściwości użytkowe fosforopochodne fosforyn dodatki do tworzyw sztucznych tworzywa sztuczne środek pomocniczy półprodukt surowiec reakcja produkcja synteza transestryfikacja fosforyny farby proszkowe
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADR


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .