Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

opakowania, przemysł budowlany, pozostałe aplikacje, sport i rekreacja

Funkcja:

izolacje, pianki półsztywne

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR OP2/S jest dwuskładnikowym systemem poliuretanowym (PUR), składającym się z mieszaniny poliolowej (składnik A) oraz części izocyjanianowej (składnik B). Każdy ze składników jest lepką cieczą, które charakteryzują się różnymi parametrami fizykochemicznymi zależnie od wymagań wobec systemu. Składnik A ma barwę słomkową do żółtej, natomiast składnik B ma kolor brunatny. Oba składniki są bez zawiesin. System charakteryzuje się obniżoną emisją lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej, zawartymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

EKOPRODUR OP2/S jest systemem wodnym, który spieniany jest dwutlenkiem węgla (CO2) wytwarzanym w reakcji składnika A ze składnikiem B. W wyniku mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana półsztywna o strukturze otwartokomórkowej (otk). System nie wymaga przetwarzania maszynowego. Ze względu na swoją niską gęstość (gęstość pozorna rdzenia w gotowym wyrobie jest nie mniejsza niż 14 kg/m3) przeznaczony jest do produkcji wypełnień izolacyjnych, opakowaniowych, bez wysokich wymagań mechanicznych. System jest dość uniwersalny, dlatego zakres jego stosowania może być rozszerzony o inne zastosowania, w których można wykorzystać izolacyjność piany półsztywnej.

EKOPRODUR OP2/S posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Spieniony system EKOPRODUR OP2/S służy przede wszystkim do wytwarzania półsztywnego wypełnienia izolacyjnego.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • półsztywna izolacja poliuretanowa o szerokim zakresie aplikacyjnym,
 • możliwość otrzymania wypełnienia z zachowaniem kształtu pakowanego elementu,
 • możliwość otrzymania wypełnienia izolacyjnego oraz opakowaniowego, bez wysokich wymagań mechanicznych,
 • lekki i stosunkowo łatwy w przetwarzaniu materiał wypełnieniowy,
 • możliwość otrzymania materiału w ręcznym przetwarzaniu.

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu EKOPRODUR OP2/S:

 • gęstość pozorna rdzenia: ≥ 14 kg/m3,
 • klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: F,
 • zawartość komórek zamkniętych ≤ 20%.

Aby spieniony system zachowywał stabilność i wszystkie parametry, przetwarzanie powinno być poprzedzone mieszaniem składnika A przez ok. 10-15 min. Należy mieć na uwadze, że po odformowaniu gotowe produkty należy sezonować. Pełne wartości mechaniczne pianka uzyskuje po 24 godzinach.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • poliuretanowe, półsztywne wypełnienie izolacyjne bez wysokich wymagań mechanicznych;
 • poliuretanowe wypełnienie opakowaniowe bez wysokich wymagań mechanicznych do zabezpieczania różnych elementów w transporcie;
 • poliuretanowe wypełnienie wolnych przestrzeni konstrukcyjnych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka poliuretanowa pianka półsztywna izolacja wypełnienie opakowaniowe ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Produkt uniwersalny


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .