Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów

Funkcja:

izolacje, pianki półsztywne

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 0612B2/M jest dwukomponentowym systemem poliuretanowym (PUR) przeznaczonym do wytwarzania pianki półsztywnej (miękkiej), która charakteryzuje się częściowo otwartą strukturą komórkową oraz własnościami samogasnącymi. W skład systemu EKOPRODUR 0612B2/M wchodzi składnik A, będący recepturową mieszaniną poliolową (oleista ciecz o barwie od słomkowej do żółtej), oraz składnik B, będący mieszaniną aromatycznych poliizocyjanianów. Drugi składnik jest również cieczą, jednak o barwie dużo ciemniejszej - brunatnej. Cechuje go wyjątkowa wrażliwość na wilgoć (wysoka higroskopijność), pod wpływem której bardzo szybko ulega krystalizacji. Należy mieć na uwadze, że składnik A ma skłonność do powolnego rozwarstwiania, stąd zaleca się, aby przed użyciem dokładnie go wymieszać.

System jest dedykowany pod konkretne warunki produkcyjne i wyróżnia się obecnością aktywatora. Przed procesem spieniania przetwórca samodzielnie  przygotowuje komponent poliolowy dodając ściśle uzgodnione ilości wody i aktywatora do składnika A. Otrzymana mieszanina jest gotowa do spieniania w reakcji ze składnikiem B.  Spieniony system najczęściej stosowany jest do produkcji ciągłej materiałów izolacyjnych typu otuliny w okładzinach miękkich. Otuliny poliuretanowe mogą różnić się od siebie wymiarami. Dzięki wysokiej jakości i niezmiennym parametrom produkowane otuliny PUR usprawniają funkcjonowanie i zwiększają wydajność całej instalacji.

Ze względu na porównywalnie krótkie czasy reakcji system jest skierowany do produkcji ciągłej do przetwarzania na maszynie spieniającej nisko- oraz wysokociśnieniowej. Spieniony system cechuje gęstość w wyrobie wynosząca nie mniej niż 18 kg/m3.

Ważnym jest fakt, że EKOPRODUR 0612B2/M nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową, zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. System spieniany jest dwutlenkiem węgla (CO2) wytwarzanym w reakcji składnika A ze składnikiem B. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość uzyskania materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ), co wpływa na możliwość zredukowania grubością izolacji w porównaniu z innymi, tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi, a w konsekwencji wpływa na mniejsze zużycie materiału;
 • Produkcja materiału izolacyjnego na bazie półsztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • Produkcja materiału izolacyjnego typu otulina o podwyższonych parametrach palnościowych;
 • Możliwość uzyskania materiału izolacyjnego o wyjątkowo niskim ciężarze właściwym i atrakcyjnej stabilności temperaturowej;

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • Gęstość pozorna: 12 ± 1 kg/m3
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≤ 20%
 • Palność: B2
 • Zmiana wymiarów liniowych:
  • 110°C, 24h: max. 1%
  • -24°C, 48h: max. 1%

Należy mieć na uwadze, że pełne własności mechaniczne pianka poliuretanowa uzyskuje po sezonowaniu trwającym około 24 godziny.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja materiału termoizolacyjnego o wysokiej giętkości i sprężystości ułatwiającej proces nakładania otulin na rury;
 • wytwarzanie trwałego materiału izolacyjnego o parametrach niezmiennych w czasie;
 • produkcja otulin izolacyjnych o podwyższonej odporności termicznej skierowanych do różnych sektorów przemysłowych, m.in. do przemysłu spożywczego i chemicznego;
 • produkcja otulin izolacyjnych o różnej grubości pod rury o różnej średnicy i długości;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze częściowo otwartej;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka poliuretanowa pianka półsztywna izolacja rurociągi otuliny ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznychIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .