Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, natryskowe izolacje termiczne i akustyczne

Funkcja:

pianki sztywne, natryskowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

Crossin® Roof Eco to innowacyjny, dwukomponentowy natryskowy system poliuretanowy wykorzystywany do produkcji zamkniętokomórkowej pianki sztywnej o własnościach samogasnących. W skład systemu wchodzi część poliolowa (składnik A) oraz część izocyjanianowa (składnik B). Każdy ze składników jest lepką cieczą i charakteryzuje się odmiennymi parametrami. Składnik A o wyższej lepkości jest barwy ciemnej, natomiast składnik B o wyższej gęstości ma barwę brunatną. Oba składniki są bez zawiesin. Dodatkowo system wyróżnia się obniżoną emisją lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową - zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

System bazuje na czynniku spieniającym nowej generacji, dzięki któremu izolacja ma jeden z najniższych współczynników przewodności cieplnej. W wyniku połączenia i dokładnego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana sztywna (twarda). Zaleca się, aby system był przetwarzany wyłącznie z użyciem profesjonalnych, wysokociśnieniowych agregatów spieniających, wyposażonych w głowicę spieniającą. Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji wysokiej jakości izolacji cieplnych aplikowanych w budynkach zarówno mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych oraz rolniczych.

Spieniony system cechuje zwiększona wytrzymałość na ściskanie, co umożliwia długo- oraz krótkoterminowe obciążanie izolowanej powierzchni. Jednocześnie piana otrzymana z systemu Crossin® Roof Eco posiada podwyższone parametry palnościowe w klasie palności E oraz stabilne i niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej grubości warstwy izolacyjnej (co najmniej dwie równomierne warstwy, które w sumie dają grubość nie mniejszą niż 30 mm), powierzchnia dachów płaskich, dachów bogatych w skosy oraz wielopołaciowych pozbawiona jest spoin, co znacząco poprawia energooszczędność całego budynku.

Crossin® Roof Eco został wprowadzony do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Spieniony system Crossin® Roof Eco służy do wytwarzania piany sztywnej (twardej), która jednocześnie jest natryskową izolacją cieplną aplikowaną bezpośrednio na izolowaną powierzchnię dachu płaskiego, bogatego w skosy oraz wielopołaciowego, niezależnie od zastosowanego materiału budowlanego. Jeśli piana narażona jest na bezpośrednie działanie promieniowania UV (np. światło słoneczne), należy zabezpieczyć ją, przykładowo malując przynajmniej dwoma warstwami farby ochronnej (zgodnie z zaleceniami producenta), ewentualnie zabezpieczając hydroizolacją.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Zewnętrzna izolacja cieplna o szerokim zakresie aplikacyjnym (izolacja dachów płaskich, dachów bogatych w skosy oraz wielopołaciowych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz rolniczych, zarówno modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Możliwość otrzymania innowacyjnej termoizolacji spełniającej surowe normy środowiskowe ze względu na zastosowanie czynnika spieniającego nowej generacji;
 • Wyjątkowo wytrzymała oraz lekka izolacja umożliwia dobranie indywidualnej grubości izolacji bez obciążania konstrukcji budynku;
 • Możliwość otrzymania bezspoinowej izolacji, nie narażając się tym samym na mostki termiczne czy przedmuchy powietrza odpowiedzialne za straty ciepła;
 • Możliwość izolowania trudnodostępnych miejsc z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji dają możliwość wykonania izolacji przy płaskiej powierzchni dachów nawet do 1000 m2 w przeciągu jednego dnia;
 • Izolacja termiczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu Crossin® Roof Eco:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 48 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E
 • Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego: BROOF(t1)
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,11 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,021 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,022 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: ≥ 400 kPa
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 90 %

Aby izolacja poliuretanowa wraz z upływem czasu zachowała wszystkie właściwości, należy pamiętać, aby przed natryskiwaniem oczyścić izolowaną powierzchnię. Warto również zabezpieczyć pomieszczenie oraz najbliższe otoczenie przed ewentualnym zabrudzeniem.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja wysokiej jakości piany sztywnej o podwyższonej gęstości i wytrzymałości;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej w klasie palności E;
 • wytwarzanie efektywnej termoizolacji nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do wszelkich powierzchni budowlanych;
 • trwała izolacja dachów płaskich, dachów bogatych w skosy oraz wielopołaciowych w budynkach bez strat oraz naddatków w grubości;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

crossin izolacje termoizolacje systemy natryskowe natryski pianka sztywna struktura zamkniętokomórkowa izolacja zewnętrzna dachów dachy
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Budownictwo pasywneEnergooszczędnośćInnowacjaLekka izolacja poliuretanowaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznychNowośćIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .