Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów, płyty izolacyjne, pozostałe aplikacje

Funkcja:

pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR PM2032 jest systemem poliuretanowym (PUR) składającym się z dwóch składników. Pierwszy z nich (składnik A) jest recepturową mieszaniną poliolową w postaci oleistej cieczy o barwie od słomkowej do żółtej, bez zawiesin. Drugim składnikiem, czyli składnikiem B, jest mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów. Jest on gęstą cieczą o barwie brunatnej, bez zawiesin. Cechuje go wyjątkowa wrażliwość na wilgoć (wysoka higroskopijność), pod wpływem której bardzo szybko ulega krystalizacji.

System EKOPRODUR PM2032 jest systemem zalewowym przeznaczonym do wytwarzania pianki sztywnej o strukturze zamkniętokomórkowej i własnościach samogasnących. Z uwagi na wysoką odporność termiczną, system jest popularny w produkcji zarówno ciepłochronnych, jak i zimnochronnych otulin izolacyjnych przeznaczonych do pracy w temperaturach od -40°C do nawet +110°C. Może być stosowany również do produkcji płyt i paneli izolacyjnych z rdzeniem poliuretanowym, a także do zalewania formowego i do wypełnień. System wyróżnia się stosunkowo krótkimi czasami reakcji, co powoduje, że zalecany jest do przetwarzania z użyciem profesjonalnych maszyn spieniających nisko- oraz wysokociśnieniowych. Spieniony system cechuje gęstość w wyrobie wynosząca nie mniej niż 40 kg/m3 (obliczana jako stosunek masy systemu w kilogramach do całkowitej objętości formy w metrach sześciennych). Składnik A ma skłonność do powolnego rozwarstwiania, dlatego zaleca się, aby przed użyciem dokładnie go wymieszać.  

Ważnym faktem jest to, że EKOPRODUR PM2032 nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • możliwość uzyskania materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ), co wpływa na możliwość zredukowania grubości izolacji, a w konsekwencji wpływa na mniejsze zużycie materiału,
 • produkcja materiału izolacyjnego na bazie sztywnej (twardej) piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym,
 • produkcja materiału izolacyjnego typu otulina o podwyższonej odporności temperaturowej (od -40°C do nawet +110°C),
 • produkcja materiału izolacyjnego o równomiernym rozkładzie gęstości dzięki dobrej rozlewności systemu.

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • Gęstość pozorna rdzenia: 36 ± 2 kg/m3
 • Wytrzymałość na ściskanie: 190 kPa
 • Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C: 0,023 W/(m·K)
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 90%
 • Klasa palności: F
 • Wytrzymałość temperaturowa: -40÷110°C
 • Stabilność wymiarów:
  • +110°C, 24h: max. 0,5 %
  • -40°C, 48h: max.  -0,3 %

Należy mieć na uwadze, ze przy okładzinach z aluminium czy stali nierdzewnej może zachodzić konieczność przygotowania podłoża mechanicznie lub chemicznie dla zwiększenia przyczepności. Sposób mieszania i wlewania systemu do formy powinien zapewnić równomierne wypełnienie. Czas odformowania zależy od wielkości kształtki i temperatury formy. Należy również pamiętać, że pełne własności mechaniczne pianka poliuretanowa uzyskuje po sezonowaniu trwającym około 24 godziny.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • dzięki dużej wydajności produkcyjnej otrzymuje się trwały materiał izolacyjny o parametrach niezmiennych w czasie;
 • produkcja otulin izolacyjnych o podwyższonej odporności termicznej skierowanych do różnych sektorów przemysłowych, m.in. do przemysłu spożywczego i chemicznego;
 • produkcja otulin izolacyjnych o różnej grubości pod rury o różnej średnicy i długości;
 • produkcja sztywnej piany poliuretanowej (PUR) o strukturze zamkniętokomórkowej odpowiedniej do produkcji otulin, płyt i paneli izolacyjnych;
 • produkcja materiału izolacyjnego metodą zalewową;
 • produkcja piany poliuretanowej, stanowiącej m.in. wypełnienie komór wypornościowych w łodziach;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy piana sztywna izolacja poliuretanowa otuliny otuliny izolacyjne płyty izolacyjne ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznychIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .