Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów, płyty izolacyjne

Funkcja:

izolacje, pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR PM4032 jest systemem poliuretanowym (PUR) składającym się z dwóch składników. Pierwszy z nich (składnik A) jest recepturową mieszaniną poliolową w postaci oleistej cieczy o barwie od słomkowej do żółtej, bez zawiesin. Drugim składnikiem, czyli składnikiem B, jest mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów. Składnik ten jest cieczą o barwie brunatnej, bez zawiesin. Cechuje go wyjątkowa wrażliwość na wilgoć, pod wpływem której może bardzo szybko ulec krystalizacji.

System EKOPRODUR PM4032 jest systemem zalewowym przeznaczonym do wytwarzania pianki sztywnej o strukturze zamkniętokomórkowej i własnościach samogasnących. Z uwagi na doskonałą rozlewność i wysoką odporność termiczną, system jest dedykowany do produkcji płyt i paneli izolacyjnych o dużych rozmiarach. Odporność temperaturowa spienionego systemu jest w zakresie od -24°C do nawet +100°C. Jednocześnie system może być stosowany do zalewania formowego i do wypełnień. System wyróżnia się odpowiednio wydłużonymi czasami reakcji, co powoduje, że może być przetwarzany zarówno ręcznie, jak również z użyciem profesjonalnych maszyn spieniających nisko- oraz wysokociśnieniowych. Spieniony system cechuje gęstość w wyrobie wynosząca nie mniej niż 42 kg/m3 (obliczana jako stosunek masy systemu w kilogramach do całkowitej objętości formy w metrach sześciennych). Składnik A ma skłonność do powolnego rozwarstwiania, dlatego zaleca się, aby przed użyciem dokładnie go wymieszać.  

Ważnym faktem jest to, że EKOPRODUR PM4032 nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość uzyskania materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ), co wpływa na możliwość zredukowania grubości izolacji, a w konsekwencji wpływa na mniejsze zużycie materiału;
 • Możliwość uzyskania materiału izolacyjnego nawet przy ręcznym przetwarzaniu;
 • Produkcja materiału izolacyjnego na bazie sztywnej (twardej) piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • Produkcja materiału izolacyjnego o podwyższonej odporności temperaturowej (od -24°C do nawet +100°C);
 • Produkcja materiału izolacyjnego o równomiernym rozkładzie gęstości dzięki dobrej rozlewności systemu;
 • Produkcja materiału izolacyjnego cechującego się niską chłonnością wody;

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • Gęstość pozorna rdzenia: 36 ± 2 kg/m3
 • Wytrzymałość na ściskanie: 190 kPa
 • Chłonność wody (po 24h): 1,1% v/v
 • Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C: 0,024 W/(m·K)
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 90%
 • Klasa palności: F
 • Wytrzymałość temperaturowa: -24÷100°C
 • Stabilność wymiarów:
  • +100°C, 24h: max. 0,5%
  • -24°C, 48h max. -0,3%

Należy mieć na uwadze, ze przy okładzinach z aluminium, czy stali nierdzewnej może zachodzić konieczność przygotowania podłoża mechanicznie lub chemicznie dla zwiększenia przyczepności. Sposób mieszania i wlewania systemu do formy powinien zapewnić równomierne wypełnienie. Czas odformowania zależy od wielkości kształtki i temperatury formy. Należy także pamiętać, że pełne własności mechaniczne pianka poliuretanowa uzyskuje po sezonowaniu trwającym około 24 godziny.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • dzięki dużej wydajności produkcyjnej otrzymuje się trwały materiał izolacyjny o parametrach niezmiennych w czasie;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) sztywnej o strukturze zamkniętokomórkowej, odpowiedniej do produkcji płyt i paneli izolacyjnych o dużych rozmiarach;
 • produkcja materiału izolacyjnego metodą zalewową z wydłużonymi czasami reakcji;
 • produkcja piany poliuretanowej stanowiącej m.in. wypełnienie komór wypornościowych w łodziach;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy piana sztywna izolacja poliuretanowa otuliny otuliny izolacyjne płyty izolacyjne ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznychIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .