Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, podgrzewacze wody

Funkcja:

izolacje, pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 3050W2 jest wodnym, dwuskładnikowym systemem do wytwarzania piany poliuretanowej na linii periodycznej (nieciągłej). Dzięki wyjątkowym parametrom system przeznaczony jest do izolacji termicznej bojlerów, podgrzewaczy wody, wymienników ciepła oraz zbiorników. System może być przetwarzany zarówno z użyciem nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Cechą charakterystyczna tego systemu jest gęstość piany w gotowym wyrobie, która  powinna wynosić nie mniej niż 44 kg/m³ i nie więcej niż 50 kg/m3.

W skład systemu wchodzi część poliolowa (składnik A) oraz część izocyjanianowa (składnik B). Każdy ze składników jest lepką cieczą i charakteryzuje się innymi parametrami. Składnik A o wysokiej lepkości jest barwy ciemnej, natomiast składnik B o wysokiej gęstości ma barwę brunatną. Rekomendowany stosunek wagowy obu składników, wraz z gwarancją zachowania parametrów wynosi 100:150.

Dodatkowo system wyróżnia się obniżoną emisją lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową – zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. W wyniku połączenia i dokładnego mechanicznego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana sztywna (twarda) o strukturze zamkniętokomórkowej. Wyrób posiada atest higieniczny PZH.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • wysoka wydajność na periodycznej linii produkcyjnej;
 • niska lepkość komponentów umożliwiająca przetwórstwo na różnych typach maszyn spieniających;
 • praktyczne właściwości użytkowe;
 • możliwość uzyskania jednolitego, gładkiego lica (skórki);
 • produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej;
 • szybki czas odformowania zależny od wielkości izolowanego urządzenia (nawet 15-20 minut);
 • wysoka stabilność wymiarowa podczas eksploatacji;
 • możliwość produkcji urządzeń grzewczych i chłodniczych o różnej pojemności (od 40 do 2000 dm3);

Właściwości użytkowe pianek wytworzonych przy użyciu systemu EKOPRODUR 3050W2:

 • Współczynnik przewodności cieplnej (λ): deklarowana wartość początkowa wynosi 0,0233 W/(m·K)[1]
 • Klasa palności: B3
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 95%
 • Temperatura użytkowania: -30÷110°C
 • Temperatura otoczenia: 18÷25°C
 • Optymalna temperatura okładzin/form: 35÷45°C

[1] Badanie przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 12667:2002.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • użycie systemu EKOPRODUR 3050W2 umożliwia zwiększenie całej wydajności procesu produkcji oraz otrzymanie produktu charakteryzującego się bardzo wysoką jakością;
 • produkcja wysokiej jakości piany sztywnej o gęstości w zakresie 44-50 kg/m3;
 • wytwarzanie warstwy izolacyjnej o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do różnych materiałów;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna ogrzewacze wody bojlery ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .