Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, podgrzewacze wody

Funkcja:

pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 4540W jest wodnym dwuskładnikowym systemem do wytwarzania pianek poliuretanowych przeznaczonych do termoizolacji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników na linii periodycznej o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. System może być przetwarzany zarówno przy pomocy nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Gęstość pianki w gotowym wyrobie powinna wynosić nie mniej niż 40 kg/m³.

W skład systemu EKOPRODUR 4540W wchodzą dwa komponenty. Pierwszy składnik, nazywany składnikiem A (EKOPRODUR 4540W), jest mieszaniną poliolową w postaci oleistej cieczy o barwie od słomkowej do żółtej, bez zawiesin. Składnik B (Ekoprodur B) jest mieszaniną izocyjanianów w postaci gęstej cieczy o barwie brunatnej, nie zawierającej zawiesin. Ze względu na wysoką wrażliwość na wilgoć (wysoka higroskopijność) pod jej wpływem ulega szybkiej krystalizacji.

Ważnym faktem jest to, że EKOPRODUR 4540W nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową, zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • wysoka wydajność na linii produkcyjnej,
 • niska lepkość komponentów umożliwiająca przetwórstwo na wszystkich typach maszyn spieniających,
 • doskonałe właściwości użytkowe, w tym zwiększona odporność mechaniczna izolacji,
 • produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej,
 • szybki czas odformowania zależny od wielkości bojlera (15-25 minut),
 • wysoka stabilność wymiarowa podczas eksploatacji,
 • możliwość produkcji bojlerów o różnej pojemności (od 40 do 2000 dm3).

Właściwości użytkowe pianek wytworzonych przy użyciu systemu

 • Współczynnik przewodności cieplnej (λ), wartość początkowa: 0,025 W/(m·K) (PN-EN 12667:2002)
 • Klasa palności: B3
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥95%  (PN-EN ISO 4590:2005)
 • Temperatura użytkowania: -30 ÷ 110°C
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • użytkowe właściwości systemu EKOPRODUR 4540W umożliwiają zwiększenie wydajności produkcji;
 • produkt charakteryzuje się dobrym przetwórstwem i doskonałymi właściwościami użytkowymi;
 • system powoduje zwiększenie odporności mechanicznej elementów, w których jest zastosowany (bojlery, podgrzewacze), szczególnie w zastosowaniach, gdzie stosuje się elastyczne płaszcze;
 • finalny produkt uzyskuje izolację wysoce odporną na uderzenia, która nie odkształca się pod wpływem ciężaru w trakcie montażu (położenie bojlera na boku);
 • wkorzystywany do wytwarzania pianek poliuretanowych przeznaczonych do termoizolacji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna ogrzewacze wody bojlery ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznychIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .