Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, podgrzewacze wody

Funkcja:

pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR WH1230Z/E jest dwuskładnikowym systemem poliuretanowym, z którego otrzymuje się pianę sztywną (twardą) o strukturze zamkniętokomórkowej. Cechami wyróżniającymi pianę są bardzo dobra lejność, zdolności samogasnące oraz podwyższona klasa palności. Parametry otrzymanej piany powodują, że jako materiał izolujący znajduje ona zastosowanie w produkcji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników. System sprawdza się również w innych aplikacjach, m.in. do wylewania bloków.

W skład systemu EKOPRODUR WH1230Z/E wchodzą dwa komponenty. Pierwszym z nich jest recepturową mieszaniną poliolową w postaci oleistej cieczy, o barwie od słomkowej do żółtej, bez zawiesin. Drugim natomiast jest mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów, która jest gęstą cieczą o barwie brunatnej, również bez zawiesin. Dodatkowo drugi składnik jest wysoce higroskopijny, co powoduje, że pod wpływem wilgoci bardzo szybko ulega krystalizacji.  

System może być przetwarzany zarówno z użyciem nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Gęstość piany w gotowym wyrobie nie powinna być niższa niż 40 kg/m3 (obliczana jako stosunek masy systemu do całkowitej objętości formy).

Dla przetwórców i użytkowników końcowych kluczową zaletą jest to, że EKOPRODUR WH1230Z/E nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne systemu:

 • produkcja materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ) metodą okresową, co umożliwia redukcję grubości izolacji, a w konsekwencji wpływa na mniejsze zużycie materiału,
 • produkcja materiału izolacyjnego na bazie półsztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym, m.in. do produkcji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników,
 • produkcja wylewanych w formach rozwiązań izolacyjnych typu bloki poliuretanowe,
 • produkcja materiału izolacyjnego o równomiernym rozkładzie gęstości i atrakcyjnej stabilności temperaturowej,
 • możliwość otrzymania materiału izolacyjnego o gęstości w zakresie 40-50 kg/m3, który jednocześnie wykazuje dobrą stabilność w zakresie temperatur –24 do 100°C oraz bardzo dobre własności izolacyjne.

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • gęstość pozorna rdzenia: ≥ 36 kg/m3,
 • klasyfikacja ogniowa: E,
 • reakcja na ogień: B2,
 • współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10°C:  0,024 W/(m·K),
 • stabilność wymiarów:
  • +100°C, 24h: – 0,9%
 • wytrzymałość na ściskanie: 185 kPa,
 • zawartość zamkniętych komórek: >90%.

Sposób mieszania i wlewania systemu do formy powinien zapewnić równomierne wypełnienie, tak by gęstość wyciętych fragmentów rdzenia w gotowym elemencie nie była mniejsza niż 36 kg/m3. Przy okładzinach z aluminium czy stali nierdzewnej może zachodzić konieczność przygotowania podłoża mechanicznie lub chemicznie dla zwiększenia przyczepności. Czas odformowania zależy od wielkości kształtki i temperatury formy. Spieniony system uzyskuje pełne własności mechaniczne po upływie około 24 godzin.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • dobra lejność systemu umożliwia efektywną produkcję materiałów izolacyjnych o równomiernym rozkładzie gęstości (kluczowe w produkcji bloków poliuretanowych);
 • produkcja trwałego materiału izolacyjnego o niezmiennych w czasie parametrach i szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • produkcja materiału termoizolacyjnego o wyższej przewodności cieplnej do izolacji bojlerów i ogrzewaczy wody zarówno pojemnościowych, jak i przepływowych, co znacząco poprawia efektywne magazynowanie ciepłej wody;
 • produkcja materiału izolacyjnego od dobrej przyczepności do różnych powierzchni zbiorników np. stalowych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
system poliuretanowy; system PUR; poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna ogrzewacze wody bojlery produkcja okresowa ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .