Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, podgrzewacze wody

Funkcja:

pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 4540W/B jest wodnym dwuskładnikowym systemem do wytwarzania pianek poliuretanowych przeznaczonych do termoizolacji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników na linii periodycznej o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. System może być przetwarzany zarówno przy pomocy nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Gęstość pianki w gotowym wyrobie powinna wynosić nie mniej niż 40 kg/m³.

W skład systemu EKOPRODUR 4540W/B wchodzą dwa komponenty. Pierwszy  składnik, nazywany składnikiem A (EKOPRODUR 4540W/B), jest mieszaniną poliolową w postaci oleistej cieczy o barwie od słomkowej do żółtej, bez zawiesin. Składnik B (Ekoprodur B) jest mieszaniną izocyjanianów w postaci gęstej cieczy o barwie brunatnej, nie zawierającej zawiesin. Ze względu na wysoką wrażliwość na wilgoć (wysoka higroskopijność) pod jej wpływem ulega szybkiej krystalizacji.

Ważnym faktem jest to, że EKOPRODUR 4540W/B nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową, zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • wysoka wydajność na linii produkcyjnej,
 • niska lepkość komponentów umożliwiająca przetwórstwo na wszystkich typach maszyn spieniających,
 • doskonałe właściwości użytkowe, w tym zwiększona odporność mechaniczna izolacji,
 • produkt bezpieczny dla warstwy ozonowej,
 • szybki czas odformowania zależny od wielkości bojlera (15-25 minut),
 • wysoka stabilność wymiarowa podczas eksploatacji,
 • możliwość produkcji bojlerów o różnej pojemności (od 40 do 2000 dm3).

Właściwości użytkowe pianek wytworzonych przy użyciu systemu

 • Współczynnik przewodności cieplnej (λ), wartość początkowa: 0,025 W/(m·K) (PN-EN 12667:2002)
 • Klasa palności: B3
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 95% (PN-EN ISO 4590:2005)
 • Temperatura użytkowania: -30 ÷ 110°C
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • zwiększona wydajność produkcyjna systemu;
 • produkt charakteryzujący się dobrym przetwórstwem i parametrami użytkowymi;
 • system w wykorzystanych produktach cechuje się zwiększoną odpornością mechaniczną;
 • końcowy produkt posiada izolacje wysoce odporną na uderzenia;
 • system nie odkształca się pod wpływem ciężaru w trakcie montażu;
 • wytwarzanie pianek poliuretanowych przeznaczonych do termoizolacji bojlerów, podgrzewaczy wody oraz zbiorników;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna ogrzewacze wody bojlery ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznychIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .