Nazwa chemiczna:

Fosforan tert-butylofenylo-fenylowy

Segment:

produkty specjalistyczne, oleje i środki smarowe

Branże i aplikacje:

środki smarowe i płyny funkcyjne, oleje i płyny hydrauliczne

Funkcja:

płyny funkcyjne, płyny hydrauliczne

Budowa:

fosforany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

68937-40-6

Opis

Rokolub FR T-32 to organiczny ester kwasu fosforowego(V) w postaci od bezbarwnej do jasnożółtej cieczy. Charakteryzuje się lepkością odpowiadającą klasie ISO VG 32.

Produkt jest ognioodpornym olejem syntetycznym stanowiącym bazę do otrzymywania przemysłowych płynów hydrauliczny. Klasyfikowany jest jako HFDR (bezwodna trudnopalna ciecz hydrauliczna) według ISO 6743-4. Jego wysoka ognioodporność oraz zdolność do samogaśnięcia sprawia, że Rokolub FR T-32 jest doskonałym rozwiązaniem do urządzeń narażonych na kontakt z ogniem, a w niektórych aplikacjach nawet jedynym możliwym. Zastosowanie go pozwala zachować bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek płynu pod dużym ciśnieniem w pobliżu źródła ognia. Dodatkową zaletą Rokolubu FR T-32 jest brak klasyfikacji zagrożenia dla zdrowia człowieka, co pozwala na bezpieczne użytkowanie produktu.

Płyny hydrauliczne oparte na arylowych estrach fosforanowych w porównaniu z olejami mineralnymi oraz syntetycznymi typu PAG i POE posiadają wyższą odporność temperaturową oraz lepszą ognioodporność. Ich temperatura zapłonu sięga powyżej 240°C, temperatura palenia powyżej 330°C, a temperatura samozapłonu powyżej 530°C. Potwierdzeniem wysokiej ognioodporności są z kolei bardzo dobre wyniki testów, takich jak: Manifold Ignition, Spray Ignition, Wick Flame Persistence.

Rokolub FR T-32 spełnia kluczowe wymagania stawiane płynom hydraulicznym. Charakteryzuje się doskonałymi właściwości smarnymi, których potwierdzeniem są wyniki badań aparatem czterokulowym (ang. 4-ball test) oraz wysoką klasą czystości 15/12 (ISO Cleanliness Code) wg ISO 4406. Ponadto, produkt odznacza się dobrą stabilnością hydrolityczną, którą zapewnia niska zawartość wody (poniżej 0.1% m/m) oraz niski poziom liczby kwasowej (poniżej 0.1 mgKOH/g). Jego stabilność oksydacyjna również prezentuje się na dobrym poziomie.

Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HFDR z powodzeniem są stosowane w przemyśle energetycznym, metalurgicznym i wydobywczym. Rokolub FR T-32 jest kierowany do urządzeń pracujących w strefach zagrożenia pożarem oraz narażonych na kontakt z gorącymi powierzchniami (m.in. w elektrowniach, na platformach wiertniczych, podczas odlewania stali i aluminium). Stosowany jest również w turbinach gazowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety Rokolubu FR T-32:

- unikalna ognioodporność oraz zdolność do samogaśnięcia;

- odporność na wysokie temperatury;

- bardzo dobre właściwości smarne;

- dobra stabilność hydrolityczna i oksydacyjna;

- wysoka klasa czystości;

- brak klasyfikacji zagrożenia dla zdrowia człowieka;

Korzyści z zastosowania:

- zmniejszenie ryzyka pożaru;

- możliwość stosowania w warunkach wysokiej temperatury;

- wydajna praca urządzenia;

- bezpieczeństwo osób obsługujących urządzenia hydrauliczne;

Zastosowania:

- oleje przemysłowe: oleje hydrauliczne (ciśnieniowe maszyny odlewnicze, piece odlewnicze, sprężarki, systemy hydrauliczne), oleje kompresorowe (sprężarki);

- oleje turbinowe – płyny hydrauliczne (turbiny gazowe);

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
TBPP; estry fosforowe; estry fosforanowe; estry fosforoorganiczne; organiczne estry fosforowe; organiczne estry fosforanowe; arylowe estry fosforowe; arylowe estry fosforanowe; fosforany organiczne; organofosforany; estry kwasu fosforowego; organiczne estry kwasu fosforowego(V); fosforopochodne; związki fosforoorganiczne; (Ukryj)

Tagi:

trudnopalne ciecze hydrauliczne oleje hydrauliczne płyny hydrauliczne ciecze hydrauliczne płyny funkcyjne ciecze funkcyjne HFDR układy hydrauliczne turbiny gazowe oleje syntetyczne
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADRBezhalogenowy


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .