Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł chłodniczy i sprzęt AGD, chłodnie przemysłowe, lodówki, podgrzewacze wody

Funkcja:

pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 2232W jest systemem poliuretanowym, w skład którego wchodzą dwa kluczowe składniki. Pierwszym z nich jest recepturowa mieszanina poliolowa w postaci oleistej cieczy, o jasnej barwie (od słomkowej do żółtej). Drugim składnikiem jest mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów, która jest gęstą, ciemną cieczą o barwie brunatnej. Oba składniki są bez zawiesin. Istotną informacją dla przetwarzających system jest fakt, że drugi składnik łatwo absorbuje wilgoć. Pod jej wpływem ulega krystalizacji.

System EKOPRODUR 2232W wykorzystuje się do produkcji piany sztywnej (twardej) o strukturze zamkniętokomórkowej. Dodatkowo piana ma własności samogasnące. Cechą wyróżniającą system jest bardzo dobra lejność. Parametry otrzymanej piany powodują, że jako materiał izolujący znajduje ona szerokie zastosowanie w produkcji zbiorników oraz w procesie zalewania ‘in-situ’ (w miejscu).

System może być przetwarzany zarówno z użyciem nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Gęstość piany w gotowym wyrobie nie powinna być niższa niż 36 kg/m3 (obliczana jako stosunek masy systemu do całkowitej objętości formy).

Dla przetwórców i użytkowników końcowych kluczową zaletą jest fakt, że EKOPRODUR 2232W nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według Rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne systemu:

 • produkcja materiału izolacyjnego metodą okresową,
 • otrzymywanie izolacji o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ), co umożliwia redukcję grubości i obniżenie zużycia materiału,
 • produkcja materiału izolacyjnego na bazie sztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym, m.in. do produkcji zbiorników,
 • możliwość wytwarzania izolacji o równomiernym rozkładzie gęstości i dobrej stabilności temperaturowej,
 • produkcja materiału izolacyjnego atrakcyjnego kosztowo.

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • gęstość pozorna rdzenia: ≥ 32 kg/m3,
 • klasyfikacja ogniowa: F,
 • zawartość zamkniętych komórek: >90%.

Kryteria przetwórstwa:

 • optymalna temperatura surowców: 18-22°C,
 • optymalna temperatura otoczenia: 15-25°C.

Sposób mieszania i wlewania systemu powinien zapewnić równomierne wypełnienie. Przy powierzchni zbiornika wykonanej np. z aluminium czy ze stali nierdzewnej może zachodzić konieczność mechanicznego lub chemicznego przygotowania powierzchni dla zwiększenia przyczepności.

Pianka uzyskuje pełne własności mechaniczne po upływie około 24 godzin.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • dobra lejność systemu umożliwia otrzymywanie efektywnej izolacji;
 • produkcja trwałego materiału izolacyjnego o niezmiennych w czasie parametrach i szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • produkcja materiału termoizolacyjnego o optymalnej przewodności cieplnej wymaganej przy izolacji zbiorników przemysłowych;
 • produkcja materiału izolacyjnego o dobrej adhezji praktycznie bezpośrednio na izolowanej powierzchni zbiornika;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna izolacja zbiorników zalewanie in-situ ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćHydroizolacyjnośćLekka izolacja poliuretanowaIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .