Nazwa chemiczna:

Dodecylofenol

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, powłoki, farby i lakiery, przemysł paliwowy, surowce i półprodukty chemiczne, środki smarowe i płyny funkcyjne, przemysłowe oleje smarowe

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

alkilofenole

Producent:

PCC Synteza S.A.

Nr CAS:

121158-58-5

Opis

Dodecylofenol to gęsta, lepka ciecz o lekko żółtym zabarwieniu i charakterystycznym fenolowym zapachu. Jest to mieszanina izomerów zawierająca głównie p-dodecylofenol. Dodecylofenol bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie i jest bardzo dobrze rozpuszczalny w alkoholach alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach alifatycznych.

Własności fizykochemiczne dodecylofenolu:

 • Zakres wrzenia: ok. 320 - 3400C,
 • Gęstość w temperaturze 200C: ok. 0,94 g/cm3 ,
 • Temperatura zapłonu: ok. 1600C,
 • Temperatura samozapłonu: ok. 4000C,
 • Rozpuszczalność w wodzie: 1 mg/dm3,
 • Barwa w skali Pt-Co max 100.

Dodecylofenol spełnia rolę półsurowca (półproduktu) w procesach produkcyjnych.

Dodecylofenol jest produktem reakcji alkilacji fenolu tetramerem propylenu w obecności kwaśnej żywicy jonowymiennej jako katalizatora. Następnie mieszanina poreakcyjna jest poddawana destylacji pod głęboką próżnią w celu wydzielenia i oczyszczenia dodecylofenolu.

Dodecylofenol jest stosowany m.in. do produkcji dodatków do olejów i smarów. Dodatek dwuwartościowego wapnia kationowego, jak również baru czy magnezu, oraz dalsze siarkowanie pozwalają na wytwarzanie fenolanów, które mają właściwości myjące i antyutleniające. Kolejne dodanie węglanu wapnia powoduje otrzymanie końcowych dodatków – nadzasadowych, siarkowanych fenolanów, które mają wyższą całkowitą liczę zasadową (CLZ). Produkty o wysokiej wartości CLZ zapewniają lepsze zdolności myjące i z tego powodu dodecylofenole są stosowane w większym zakresie niż nonylofenol. Największe zużycie fenolanów obserwuje się w produkcji smarów okrętowych, gdzie olej o wysokiej zawartości siarki wymaga dodatków o wyższej liczbie zasadowej. Są one generalnie bardziej preferowane niż inne dodatki detergentowe, takie jak sulfoniany i salicylany. Ponadto fenolany są używane w olejach do maszyn górniczych, przemysłowych i obróbki metali.

Kolejnym ważnym zastosowaniem dla dodecylofenolu jest produkcja etoksylatów dodecylofenolu i propoksylatów dodecylofenolu. Przeciętny łańcuch tlenku etylenu dla etoksylowanego dodecylofenolu jest większy niż dziewięć moli tlenku etylenu na mol alkilofenolu. Związki te są stosowane głównie jako rozpylane chemiczne adiuwanty w rolnictwie. Jako emulgatory w rozpylaczach pestycydowych poprawiają takie ich właściwości jak rozpylanie i lepsza adhezja pestycydu na roślinie lub powierzchni gleby. W mniejszym stopniu etoksylaty dodecylofenolu stosowane są jako niejonowe środki powierzchniowo czynne. Propoksylowany dodecylofenol stanowi dodatek do paliwa – syntetyczny komponent pakietów dodatków do paliw, który polepsza układ paliwowy, czystość zaworu wlotowego i powoduje redukcję osadów w komorze spalania w silniku benzynowym. Dodecylofenol jest stosowany głównie jako półprodukt do przygotowywania różnych dodatków smarnych oraz jako półprodukt do przygotowywania środków czyszczących układ paliwowy, a także jako monomer żywic formaldehydowych alkilofenoli.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • stosowany do produkcji dodatków do olejów i smarów
 • produkcja etoksylatów dodecylofenolu, stosowanych jako rozpylane chemiczne adiuwanty w rolnictwie
 • stosowany w produkcji propoksylatów dodecylofenolu stanowiących syntetyczne komponenty pakietów dodatków do paliw
 • stosowany jako monomer żywic formaldehydowych alkilofenoli
 • surowiec do produkcji środków powierzchniowo-czynnych
 • stosowany w przemyśle żywic epoksydowych

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
DDF; DDP; PDDP; dodecylfenol; paradodecylofenol; para- dodecylofenol; alkilofenol; alkilofenole; alkilowa pochodna fenolu; (Ukryj)

Tagi:

dodecylofenol dodatki do olejów dodatki do paliw dodatki dla przemysłu wydobywczego
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .