Nazwa chemiczna:

Dodecylofenol

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, powłoki, farby i lakiery, kleje, przemysł paliwowy, surowce i półprodukty chemiczne, środki smarowe i płyny funkcyjne, przemysłowe oleje smarowe

Funkcja:

surowce i półprodukty chemiczne

Budowa:

alkilofenole

Producent:

PCC Synteza S.A.

Nr CAS:

121158-58-5

Opis

Dodecylofenol 100 to gęsta, lepka ciecz o lekko żółtym zabarwieniu i charakterystycznym fenolowym zapachu. Jest to mieszanina izomerów zawierająca głównie p-dodecylofenol. Dodecylofenol 100 bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie i jest bardzo dobrze rozpuszczalny w alkoholach alifatycznych, ketonach, estrach i węglowodorach alifatycznych.

Własności fizykochemiczne Dodecylofenolu 100:

 • Zakres wrzenia: ok. 320 - 3400C,
 • Gęstość w temperaturze 200C: ok. 0,94 g/cm3 ,
 • Temperatura zapłonu: ok. 1600C,
 • Temperatura samozapłonu: ok. 4000C,
 • Rozpuszczalność w wodzie: 1 mg/dm3,
 • Barwa w skali Pt-Co: max. 100.

Dodecylofenol 100 spełnia rolę półsurowca (półproduktu) w procesach produkcyjnych.

Dodecylofenol 100  jest produktem reakcji alkilacji fenolu tetramerem propylenu w obecności kwaśnej żywicy jonowymiennej jako katalizatora. Następnie mieszanina poreakcyjna jest poddawana destylacji pod głęboką próżnią w celu wydzielenia i oczyszczenia dodecylofenolu.

Dodecylofenol 100 charakteryzuje się jaśniejszą barwą (kolor w skali Pt-Co max. 100) w porównaniu do standardowej jakości dodecylofenolu (kolor w skali Pt-Co max. 200). Dodecylofenol 100 może być stosowany m.in. do produkcji dodatków do olejów i smarów. Dodatek dwuwartościowego wapnia kationowego, jak również baru czy magnezu, oraz dalsze siarkowanie pozwalają na wytwarzanie fenolanów, które mają właściwości myjące i antyutleniające. Kolejne dodanie węglanu wapnia powoduje otrzymanie końcowych dodatków – nadzasadowych, siarkowanych fenolanów, które mają wyższą całkowitą liczę zasadową (CLZ). Produkty o wysokiej wartości CLZ zapewniają lepsze zdolności myjące i z tego powodu dodecylofenole są stosowane w większym zakresie niż nonylofenol. Największe zużycie fenolanów obserwuje się w produkcji smarów okrętowych, gdzie olej o wysokiej zawartości siarki wymaga dodatków o wyższej liczbie zasadowej. Są one generalnie bardziej preferowane niż inne dodatki detergentowe, takie jak sulfoniany i salicylany. Ponadto fenolany są używane w olejach do maszyn górniczych, przemysłowych i obróbki metali.

Kolejnym ważnym zastosowaniem dla Dodecylofenolu 100 jest produkcja etoksylatów dodecylofenolu i propoksylatów dodecylofenolu. Przeciętny łańcuch tlenku etylenu dla etoksylowanego dodecylofenolu jest większy niż dziewięć moli tlenku etylenu na mol alkilofenolu. Związki te są stosowane głównie jako rozpylane chemiczne adiuwanty w rolnictwie. Jako emulgatory w rozpylaczach pestycydowych poprawiają takie ich właściwości jak rozpylanie i lepsza adhezja pestycydu na roślinie lub powierzchni gleby. W mniejszym stopniu etoksylaty dodecylofenolu stosowane są jako niejonowe środki powierzchniowo czynne. Propoksylowany dodecylofenol stanowi dodatek do paliwa (syntetyczny komponent pakietów dodatków do paliw, który polepsza układ paliwowy, czystość zaworu wlotowego i powoduje redukcje osadów w komorze spalania w silniku benzynowym). Dodecylofenol 100 jest głównie stosowany jako półprodukt do przygotowywania różnych dodatków smarnych oraz jako półprodukt do przygotowywania środków czyszczących układ paliwowy oraz jako monomer żywic formaldehydowych alkilofenoli.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • stosowany do produkcji dodatków do olejów i smarów;
 • produkcja etoksylatów dodecylofenolu, stosowanych jako rozpylane chemiczne adiuwanty w rolnictwie;
 • stosowany w produkcji propoksylatów dodecylofenolu stanowiących syntetyczne komponenty pakietów dodatków do paliw;
 • stosowany jako monomer żywic formaldehydowych alkilofenoli;
 • surowiec do produkcji środków powierzchniowo-czynnych;
 • stosowany w przemyśle żywic epoksydowych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
DDF; DDP; PDDP; dodecylfenol; paradodecylofenol; para- dodecylofenol; alkilofenol; alkilofenole; alkilowa pochodna fenolu; (Ukryj)

Tagi:

dodecylofenol dodatki do olejów dodatki do paliw dodatki dla przemysłu wydobywczego
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .