Nazwa chemiczna:

Fosforan tert-butylofenylo-fenylowy

Segment:

produkty specjalistyczne, oleje i środki smarowe

Branże i aplikacje:

środki smarowe i płyny funkcyjne, ciecze obróbcze do metali, oleje do kompresorów, oleje i płyny hydrauliczne, przemysłowe oleje smarowe

Funkcja:

dodatki przeciwzużyciowe

Budowa:

fosforany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

68937-40-6

Opis

Rokolub AD 232 to arylowy ester kwasu fosforowego(V) w postaci od jasnożółtej do bezbarwnej cieczy o charakterystycznym, delikatnym zapachu. W obecności wody i środowiska kwaśnego lub zasadowego ulega typowej dla tej grupy związków chemicznych reakcji hydrolizy. W celu zapewnienia dobrej stabilności hydrolitycznej, produkt posiada bardzo niski poziom wody oraz niską liczbę kwasową, które ograniczają jego hydrolizę. Rokolub AD 232 odznacza się również wysoką zawartością fosforu, która odpowiada za niezwykłe właściwości produktu.

Produkt jest dodatkiem smarnym typu AW/EP (ang. antiwear / extreme pressure) stosowanym w olejach mineralnych oraz syntetycznych typu POE i PAO w celu nadania lepszej zdolności do smarowania. Dedykowany jest do olejów o klasie lepkości ISO VG 32. Rokolub AD 232 jest szczególnie istotnym dodatkiem przeciwzużyciowym oraz przeciwzatarciowym w formulacjach olejów pracujących w wysokich temperaturach. Zastosowanie go przynosi zmniejszenie tarcia współpracujących elementów trących, co ogranicza zużycie sprzętu. Ponadto, zapobiega zatarciom maszyny w przypadku wystąpienia zbyt dużego obciążenia.

Działanie dodatków typu AW/EP polega na formowaniu na powierzchni elementów stalowych polimerowego filmu smarującego. Estry fosforowe ulegają reakcji z tlenkami oraz wodorotlenkami metali (zwłaszcza z związkami żelaza), które znajdują się na powierzchni metali, tworząc wielowarstwowe powłoki smarujące. Dzięki nim następuje redukcja tarcia poszczególnych komponentów oraz zmniejszenie zużycia urządzenia.

Skuteczne działanie przeciwzużyciowe arylowych estrów fosforanowych zostało potwierdzone przez badania aparatem czterokulowym. Zastosowanie 2% Rokolubu AD 232 w oleju mineralnym pozwala zmniejszyć średnicy skaz nawet o 50%. Produkt przynosi również poprawę odporności na zużycie olejów syntetycznych. Dodatek do formulacji oleju na bazie poli-α-olefin (PAO) 2% Rokolubu AD 232 zmniejsza średnicę skaz o 40%, a do formulacji na bazie olejów poliestrowych (POE) o 30%.

Rokolub AD 232 korzystnie wpływa również na właściwości przeciwzatarciowe olejów smarowych. Umożliwia dobrą ochronę powierzchni w węzłach tarcia, szczególnie w styku ślizgowym przez współdziałanie z innymi dodatkami EP (fosforowymi, siarkowymi, chlorowymi). Z uwagi na dobrą kompatybilność z dodatkami o innych funkcjach z łatwością może być stosowany jako komponent pakietu dodatków.

Produkty z serii Rokolub AD są dodatkami fosforowymi, dzięki czemu w przeciwieństwie do szeroko stosowanych siarczanowanych i chlorowanych dodatków AW/EP nie powodują korozji oraz barwienia metali. Rokolub AD 232 na tle dodatków AW/EP na bazie arylowych estrów organicznych odznacza się brakiem zagrożenia dla zdrowia człowieka.

Produkt stosowany jest jako dodatek do olejów przemysłowych (oleje hydrauliczne, oleje kompresorowe, oleje turbinowe, oleje przekładniowe) oraz samochodowych (oleje przekładniowe).

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety Rokolubu AD 232:

- poprawia właściwości przeciwzużyciowe olejów mineralnych oraz syntetycznych:

  • zastosowanie produktu w ilości 2% w oleju mineralnym przynosi zmniejszenie średnicy skaz w teście czterokulowym nawet o 50% względem oleju bazowego bez dodatku;
  • zastosowanie produktu w ilości 2% w PAO przynosi zmniejszenie średnicy skaz w teście czterokulowym ok. 40% względem oleju bazowego bez dodatku;
  • zastosowanie produktu w ilości 2% w POE przynosi zmniejszenie średnicy skaz w teście czterokulowym o ponad 30% względem oleju bazowego bez dodatku;

- współdziała z innymi dodatkami przeciwzatarciowymi (fosforowymi, siarkowymi, chlorowymi), co pozwala uzyskać dobrą ochronę powierzchni w styku ślizgowym;

- nie powoduje korozji oraz barwienia metali (w przeciwieństwie do szeroko stosowanych siarczanowanych i chlorowanych dodatków AW/EP);

- jest kompatybilny z szeroka gamą dodatków do olejów;

- jest bezpieczny dla zdrowia człowieka;

Korzyści z zastosowania produktu:

- uzyskanie olejów o lepszych właściwościach przeciwzużyciowych oraz przeciwzatarciowych oraz wydłużenie czasu użytkowania sprzętu;

- zredukowanie rdzewienia w stosunku do olejów zwierających standardowo używane dodatki AW/EP na bazie siarki lub chloru;

- możliwość zastosowania w pakiecie z innymi dodatkami do olejów;

- zwiększenie bezpieczeństwa podczas produkcji oraz stosowania olejów ;

Zastosowania:

- oleje przemysłowe: oleje hydrauliczne, oleje kompresorowe, oleje turbinowe, oleje przekładniowe;

- oleje samochodowe: oleje przekładniowe;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
TBPP; estry fosforowe; estry fosforanowe; estry fosforoorganiczne; organiczne estry fosforowe; organiczne estry fosforanowe; arylowe estry fosforowe; arylowe estry fosforanowe; fosforany organiczne; organofosforany; estry kwasu fosforowego; organiczne estry kwasu fosforowego(V); fosforopochodne; związki fosforoorganiczne; (Ukryj)

Tagi:

dodatki smarnościowe dodatki smarne dodatki olejowe dodatki do olejów dodatki uszlachetniające dodatki przeciwzużyciowe dodatki przeciwzatarciowe środki smarowe środki smarne oleje bazowe oleje smarowe oleje przemysłowe oleje mineralne oleje syntetyczne POE PAO właściwości eksploatacyjne właściwości użytkowe własności smarne zatarcie smarowanie smarność obciążenia termiczne odporność na wysokie temperatury zapobieganie zatarciom zdolność do smarowania zmniejszanie oporów tarcia tarcie graniczne tarcie hydrodynamiczne redukcja tarcia redukcja zużycia EP AW AW/EP
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADRBezhalogenowy


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .