Nazwa chemiczna:

Fosforan tert-butylofenylo-fenylowy

Segment:

produkty specjalistyczne, oleje i środki smarowe

Branże i aplikacje:

środki smarowe i płyny funkcyjne, oleje i płyny hydrauliczne

Funkcja:

płyny funkcyjne, płyny hydrauliczne

Budowa:

fosforany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

68937-40-6

Opis

Rokolub FR T-46 ultra to arylowy fosforan organiczny w postaci od bezbarwnej do jasnożółtej cieczy. Charakteryzuje się lepkością odpowiadającą klasie ISO VG 46.

Produkt jest syntetycznym olejem bazowym stosowanym jako trudnopalny płyn hydrauliczny typu HFDR wg klasyfikacji ISO 6743-4. Z uwagi na unikalną ognioodporność oraz zdolność do samogaśnięcia Rokolub FR T-46 ultra jest rozwiązaniem dedykowanym do urządzeń narażonych kontakt z ogniem. Stosowanie trudnopalnych olejów hydraulicznych w znaczący sposób pozwala zmniejszyć ryzyko pożaru.

Trudnopalne płyny hydrauliczne oparte na organicznych estrach fosforowych na tle dostępnych rozwiązań (m.in. na bazie olejów mineralnych oraz syntetycznych typu PAG i POE) odznaczają się najwyższą odpornością temperaturową oraz najlepszą ognioodpornością. Temperatura zapłonu tej grupy produktów sięga powyżej 240°C, temperatura palenia powyżej 330°C, a temperatura samozapłonu powyżej 530°C Potwierdzeniem wysokiej ognioodporności arylowych estrów organicznych są z kolei bardzo dobre wyniki testów, takich jak: Hot Manifold Ignition, Spray Ignition, Wick Flame Persistence. Dzięki tym unikatowym właściwościom w wielu sytuacjach awaryjnych możliwe jest zachowanie bezpieczeństwa. Rokolub FR T-46 ultra nie stwarza zagrożenia pożarowego w takich sytuacjach, jak wyciek pod dużym ciśnieniem w pobliżu źródła ognia czy kontakt z powierzchnią metalu o temperaturze powyżej 700°C. Niewątpliwą jego zaletą jest również brak klasyfikacji zagrożenia dla zdrowia człowieka, który pozwala na bezpieczne użytkowanie produktu.

Rokolub FR T-46 ultra spełnia wszystkie istotne oczekiwania stawiane płynom hydraulicznym. Przede wszystkim posiada dobre właściwości smarne, których potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki uzyskiwanie w specjalistycznych testach. Osiąga m.in. zadowalające parametry w badaniach aparatem czterokulowym (ang. 4-ball test), pompą łopatkową (ang. Vickers vane pump test) oraz przekładnią zębatą (ang. FZG gear test). Ponadto charakteryzuje się wysoką klasą czystości (ISO Cleanliness Code 15/12 wg ISO 4406) oraz dobrą zdolnością do uwalniania powietrza (Air Release poniżej 5 minut wg ISO 9120), co pozwala na stosowanie go w bardzo wymagających urządzeniach. Na tle innych rozwiązań na bazie arylowych estrów fosforanowych Rokolub FR T-46 ultra odznacza się bardzo dobrą stabilnością oksydacyjną oraz hydrolityczną, której gwarancją jest niska zawartość wody w produkcie (poniżej 0.1% m/m) oraz niski poziom liczby kwasowej (poniżej 0.1 mgKOH/g).

Wysoka jakoś produktu oraz dedykowana technologia produkcji sprawia, że Rokolub FR T-46 ultra spełnia wysokie wymagania stawiane przez producentów turbin dedykowanych do branży energetycznej. Produkt z powodzeniem może być stosowany jako płyn hydrauliczny do układów sterowania w turbinach parowych, a także jako olej smarowy przeznaczony do turbin gazowych oraz parowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

- unikalna ognioodporność oraz zdolność do samogaśnięcia;

- odporność na wysokie temperatury;

- bardzo dobre właściwości smarne;

- dobra stabilność hydrolityczna i oksydacyjna;

- wysoka klasa czystości;

- duża zdolność do uwalniania powietrza;

- brak klasyfikacji zagrożenia dla zdrowia człowieka;

Korzyści z zastosowania:

- zmniejszenie ryzyka pożaru;

- możliwość stosowania w warunkach wysokiej temperatury otoczenia oraz w pobliżu otwartego ognia;

- skuteczna praca urządzenia;

- bezpieczeństwo osób obsługujących urządzenia hydrauliczne;

Zastosowania:

- przemysł energetyczny: płyny hydrauliczne do układów sterowania w turbinach parowych, oleje smarowe do turbin gazowych oraz parowych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
TBPP; estry fosforowe; estry fosforanowe; estry fosforoorganiczne; organiczne estry fosforowe; organiczne estry fosforanowe; arylowe estry fosforowe; arylowe estry fosforanowe; fosforany organiczne; organofosforany; estry kwasu fosforowego; organiczne estry kwasu fosforowego(V); fosforopochodne; związki fosforoorganiczne; (Ukryj)

Tagi:

trudnopalne ciecze hydrauliczne oleje hydrauliczne płyny hydrauliczne ciecze hydrauliczne płyny funkcyjne ciecze funkcyjne HFDR układy hydrauliczne turbiny parowe aktuatory nastawniki systemy sterowania oleje syntetyczne EHC EHG
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Bezhalogenowy


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .