Nazwa chemiczna:

Fosforan fenylo-izopropylofenylowy

Segment:

produkty specjalistyczne, oleje i środki smarowe

Branże i aplikacje:

środki smarowe i płyny funkcyjne, ciecze obróbcze do metali, oleje do kompresorów, oleje i płyny hydrauliczne, przemysłowe oleje smarowe

Funkcja:

dodatki przeciwzużyciowe

Budowa:

fosforany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

68937-41-7

Opis

Rokolub AD 132 to arylowy ester fosforanowy w postaci od jasnożółtej do bezbarwnej cieczy o charakterystycznym, delikatnym zapachu. W celu zapewnienia dobrej stabilności hydrolitycznej produkt posiada bardzo niską zawartość wody oraz niską liczbę kwasową, które pozwalają ograniczyć hydrolizę i tym samym utrzymać wszystkie istotne parametry produktu na właściwym poziomie.

Produkt jest dodatkiem smarnym typu AW/EP (ang. antiwear / extreme pressure) stosowanym do olejów mineralnych oraz olejów syntetycznych (POE, PAO) w celu nadania im lepszej zdolności do smarowania. Dedykowany jest do olejów o klasie lepkości ISO VG 32. Rokolub AD 132 jest niezbędnym dodatkiem przeciwzużyciowym oraz przeciwzatarciowym w formulacji olejów przeznaczonych do pracy w urządzeniach pracujących w wysokich temperaturach. Zastosowanie go przynosi zmniejszenie tarcia współpracujących elementów trących oraz ogranicza zużycie sprzętu. Ponadto zapobiega zatarciom maszyny w przypadku wystąpienia zbyt dużego obciążenia.

Działanie dodatków typu AW/EP polega na formowaniu na powierzchni elementów stalowych polimerowego filmu smarującego. Estry fosforowe ulegają reakcji z tlenkami oraz wodorotlenkami metali (zwłaszcza ze związkami żelaza), które znajdują się na powierzchni metali, tworząc wielowarstwowe powłoki smarujące. Dzięki nim następuje redukcja tarcia poszczególnych komponentów oraz zmniejszenie zużycia urządzenia.

Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe arylowych estrów fosforowych są potwierdzone wynikami testów aparatem czterokulowym. Dodatek do oleju mineralnego 2% Rokolubu AD 132 może przynieść zmniejszenie średnicy skaz nawet o 50%. Produkt przynosi również poprawę odporności na zużycie olejów syntetycznych. Wprowadzenie do formulacji oleju na bazie poli-α-olefin (PAO) 2% Rokolubu AD 132 może zmniejszyć średnicę skaz o 40%, a do formulacji na bazie olejów poliestrowych (POE) o 25%.

Rokolub AD 132 korzystnie wpływa również na właściwości przeciwzatarciowe olejów różnego typu. Skutecznie współdziała z innymi dodatkami EP (fosforowymi, siarkowymi, chlorowymi) przynosząc dobrą ochronę powierzchni w węzłach tarcia, szczególnie w styku ślizgowym. Z uwagi na dobrą kompatybilność z wieloma rodzajami dodatków do olejów z łatwością może być stosowany jako komponent pakietu dodatków.

Produkty z serii Rokolub AD są dodatkami fosforowymi, dzięki czemu w przeciwieństwie do szeroko stosowanych siarczanowanych i chlorowanych dodatków AW/EP nie powodują korozji oraz barwienia metali.

Produkt stosowany jest jako dodatek do olejów przemysłowych (oleje hydrauliczne, oleje kompresorowe, oleje turbinowe, oleje przekładniowe) oraz samochodowych (oleje przekładniowe).

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety Rokolubu AD 132:

- poprawia właściwości przeciwzużyciowe olejów mineralnych oraz syntetycznych:

  • zastosowanie produktu w ilości 2% w oleju mineralnym przynosi zmniejszenie średnicy skaz w teście czterokulowym nawet o 50% względem oleju bazowego bez dodatku;
  • zastosowanie produktu w ilości 2% w PAO przynosi zmniejszenie średnicy skaz w teście czterokulowym ok. 40% względem oleju bazowego bez dodatku;
  • zastosowanie produktu w ilości 2% w POE przynosi zmniejszenie średnicy skaz w teście czterokulowym o ponad 25% względem oleju bazowego bez dodatku;

- współdziała z innymi dodatkami przeciwzatarciowymi (fosforowymi, siarkowymi, chlorowymi), co pozwala uzyskać dobrą ochronę powierzchni w styku ślizgowym;

- w przeciwieństwie do szeroko stosowanych siarczanowanych i chlorowanych dodatków AW/EP nie powoduje korozji oraz barwienia metali;

- jest kompatybilny z szeroka gamą dodatków do olejów;

Korzyści z zastosowania produktu:

- uzyskanie olejów o lepszych właściwościach przeciwzużyciowych oraz przeciwzatarciowych oraz wydłużenie czasu użytkowania sprzętu;

- zredukowanie rdzewienia w stosunku do olejów zwierających standardowo używane dodatki AW/EP na bazie siarki lub chloru;

- możliwość zastosowania w pakiecie z innymi dodatkami do olejów;

Zastosowania:

- oleje przemysłowe: oleje hydrauliczne, oleje kompresorowe, oleje turbinowe, oleje przekładniowe;

- oleje samochodowe: oleje przekładniowe;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
IPPP; estry fosforowe; estry fosforanowe; estry fosforoorganiczne; organiczne estry fosforowe; organiczne estry fosforanowe; arylowe estry fosforowe; arylowe estry fosforanowe; fosforany organiczne; organofosforany; estry kwasu fosforowego; organiczne estry kwasu fosforowego(V); fosforopochodne; związki fosforoorganiczne; (Ukryj)

Tagi:

dodatki smarnościowe dodatki smarne dodatki olejowe dodatki do olejów dodatki uszlachetniające dodatki przeciwzużyciowe dodatki przeciwzatarciowe środki smarowe środki smarne oleje bazowe oleje smarowe oleje przemysłowe oleje mineralne oleje syntetyczne POE PAO właściwości eksploatacyjne właściwości użytkowe własności smarne zatarcie smarowanie smarność obciążenia termiczne odporność na wysokie temperatury zapobieganie zatarciom zdolność do smarowania zmniejszanie oporów tarcia tarcie graniczne tarcie hydrodynamiczne redukcja tarcia redukcja zużycia EP AW AW/EP
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADRBezhalogenowy


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .