Nazwa chemiczna:

Fosforan tert-butylofenylo-fenylowy

Segment:

produkty specjalistyczne, oleje i środki smarowe

Branże i aplikacje:

środki smarowe i płyny funkcyjne, oleje i płyny hydrauliczne

Funkcja:

płyny funkcyjne, płyny hydrauliczne

Budowa:

fosforany

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

68937-40-6

Opis

Rokolub FR T-46 to arylowy ester kwasu fosforowego(V) w postaci od bezbarwnej do jasnożółtej cieczy. Charakteryzuje się lepkością odpowiadającą klasie ISO VG 46.

Produkt jest syntetycznym olejem bazowym stosowanym jako trudnopalny płyn hydrauliczny typu HFDR wg klasyfikacji ISO 6743-4. Charakteryzuje się wysoką ognioodpornością oraz zdolnością do samogaśnięcia, które pozwalają zastosować go w urządzeniach pracujących w strefach zagrożenia pożarem. Jego niezwykłe właściwości pozwalają zachować bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych. Rokolub FR T-46 nie stwarza zagrożenia pożarowego nawet w tak ekstremalnych sytuacjach, jak bezpośredni kontakt z ogniem czy powierzchnią gorącego metalu o temperaturze powyżej 700°C. Ponadto, odporność na wysokie temperatury sprawia, że estry fosforanowe w wielu aplikacjach są jedynym możliwym wyborem. Dodatkową zaletą Rokolubu FR T-46 jest brak klasyfikacji zagrożenia dla zdrowia człowieka, co zapewnia bezpieczeństwo osobom obsługującym sprzęt.

Płyny hydrauliczne oparte na arylowych estrach fosforanowych na tle dostępnych rozwiązań na bazie olejów mineralnych oraz syntetycznych typu PAG i POE odznaczają się najwyższą odpornością temperaturową oraz najlepszą ognioodpornością. Temperatura zapłonu tej grupy produktów sięga powyżej 240°C, a temperatura palenia nawet powyżej 330°C. Wyniki testów ognioodporności, takich jak Manifold Ignition, Spray Ignition oraz Wick Flame Persistence, również prezentują się na bardzo dobrych poziomach, co niewątpliwie jest potwierdzeniem wyjątkowych właściwości.

Rokolub FR T-46 spełnia kluczowe wymagania stawiane płynom hydraulicznym. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami smarnymi, czego potwierdzeniem są wyniki badań aparatem czterokulowym (ang. 4-ball test). Posiada również wysoką klasę czystości 15/12 (ISO Cleanliness Code) wg ISO 4406. Ponadto, niska zawartość wody w produkcie (poniżej 0.1% m/m) oraz niski poziom liczby kwasowej (poniżej 0.1 mgKOH/g) zapewniają dobrą stabilność hydrolityczną produktu. Stabilność oksydacyjna również prezentuje się na dobrym poziomie.

Trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HFDR z powodzeniem są stosowane w przemyśle energetycznym, metalurgicznym i wydobywczym. Rokolub FR T-46 jest kierowany do urządzeń pracujących w strefach zagrożenia pożarem oraz narażonych na kontakt z gorącymi powierzchniami (m.in. w elektrowniach, na platformach wiertniczych, podczas odlewania stali i aluminium).

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety Rokolubu FR T-46:

- unikalna ognioodporność oraz zdolność do samogaśnięcia;

- odporność na wysokie temperatury;

- bardzo dobre właściwości smarne;

- dobra stabilność hydrolityczna i oksydacyjna;

- wysoka klasa czystości;

- brak klasyfikacji zagrożenia dla zdrowia człowieka;

Korzyści z zastosowania:

- zmniejszenie ryzyka pożaru;

- możliwość stosowania w warunkach wysokiej temperatury;

- wydajna praca urządzenia;

- bezpieczeństwo osób obsługujących urządzenia hydrauliczne;

Zastosowania:

- oleje przemysłowe: oleje hydrauliczne (ciśnieniowe maszyny odlewnicze, piece odlewnicze, sprężarki, systemy hydrauliczne), oleje kompresorowe (sprężarki);

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
TBPP; estry fosforowe; estry fosforanowe; estry fosforoorganiczne; organiczne estry fosforowe; organiczne estry fosforanowe; arylowe estry fosforowe; arylowe estry fosforanowe; fosforany organiczne; organofosforany; estry kwasu fosforowego; organiczne estry kwasu fosforowego(V); fosforopochodne; związki fosforoorganiczne; (Ukryj)

Tagi:

trudnopalne ciecze hydrauliczne oleje hydrauliczne płyny hydrauliczne ciecze hydrauliczne płyny funkcyjne ciecze funkcyjne HFDR układy hydrauliczne turbiny parowe oleje syntetyczne odlewanie stali ciśnieniowe odlewanie aluminium
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
ADRBezhalogenowy


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .