Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów, panele warstwowe, płyty izolacyjne

Funkcja:

izolacje, pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 2032B3/G jest dwukomponentowym systemem poliuretanowym, przeznaczonym do wytwarzania pianki sztywnej (twardej) o charakterze zamkniętokomórkowym, wykazującej właściwości samogasnące. Gotowy wyrób stosowany jest do produkcji płyt i paneli izolacyjnych produkowanych w tzw. formach oraz ciepłochronnych otulin, które nie przewodzą ciepła ani prądu elektrycznego.

System EKOPRODUR 2032B3/G składa się z dwóch komponentów, tj. składnika A będącego recepturową mieszaniną poliolową, który ma postać oleistej cieczy o barwie od słomkowej do żółtej. Natomiast drugim komponentem jest składnik B, będący mieszaniną aromatycznych poliizocyjanianów, która jest lepką cieczą o ciemnej, brunatnej barwie. Oba składniki systemu nie zawierają zawiesin. Cechą wyróżniającą dla tego systemu jest gęstość piany w gotowym wyrobie, która powinna wynosić nie mniej niż 45 kg/m3. Pod względem przetwarzania produkt jest dość uniwersalny, gdyż może być przetwarzany zarówno z użyciem nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Warto podkreślić, że materiały na bazie tego systemu zachowują dobrą stabilność parametrową nawet przy długim czasie eksploatacji w temperaturach do 120°C.

Równie istotny jest fakt, że EKOPRODUR 2032B3/G nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który dowodzi, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość bezpośredniego wylewania w formie;
 • Możliwość otrzymania materiału o równomiernym rozkładzie gęstości dzięki dobrej rozlewności, pozwalającej na dokładne wypełnienie formy danego elementu;
 • Produkt optymalizujący procesy produkcyjne dzięki doskonałej przyczepność do materiałów porowatych ze względu na zdolności systemu do tzw. samoodpieniania;
 • Produkcja materiału na bazie sztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu EKOPRODUR 2032B3/G:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 37 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: F
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 1,4 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean,i : 0,024 W/(m·K)
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, σ10 ≥ 180 kPa
 • Stabilność temperaturowa:
  • 80°C, po 24 h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48 h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Przyczepność pianki prostopadle do podłoża: ≥ 200 kPa
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 90%

Należy mieć na uwadze, że sposób mieszania i wlewania systemu do formy powinien zapewnić równomierne jej wypełnienie w taki sposób, aby gęstość wyciętych fragmentów rdzenia w gotowym elemencie nie była mniejsza niż 35 kg/m3. Istotny jest fakt, że czas tzw. odformowania zależy od wielkości kształtki i temperatury formy. Spieniony system uzyskuje pełne własności mechaniczne po 24-godzinnym sezonowaniu.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja materiału termoizolacyjnego dla instalacji, których temperatura medium jest wyższa od temperatury otoczenia;
 • produkcja izolacji termicznej dla instalacji cieplnych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych oraz rolniczych;
 • produkcja izolacji termicznej dla ciągów cieplnych;
 • produkcja ciepłochronnych i zimnochronnych otulin izolujących (również łupek) m.in. na rury o różnej średnicy;
 • produkcja płyt i paneli izolacyjnych z rdzeniem na bazie sztywnej piany poliuretanowej (PUR);
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna izolacja płyty izolacyjne panele izolacyjne ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Budownictwo pasywneHydroizolacyjnośćLekka izolacja poliuretanowaIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .