Nazwa chemiczna:

Wodny roztwór soli wapniowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw, płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja:

plastyfikatory, superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

naftalenopochodne

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

37293-74-6

Opis

Superplastyfikator CA40 FF jest wodnym roztworem soli wapniowej  polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych (NSF). Produkt ma barwę brązową, zawiera 40% substancji suchej i bardzo niską zawartością chlorków, co pozwala na jego zastosowanie jako domieszki do betonu. Ponadto w procesie produkcyjnym obniżana jest w nim zawartość wolnego formaldehydu. Jest polielektrolitem należącym do grupy dyspergatorów, mającym dwa główne zastosowania: jako baza do domieszek upłynniająco-uplastyczniających w przemyśle budowlanym oraz jako reduktor wody w produkcji płyt kartonowo-gipsowych.

Superplastyfikator CA40 FF zaliczany jest do grupy związków powierzchniowoczynnych i jako taki składa się z hydrofobowego łańcucha organicznego i hydrofilowej nieorganicznej grupy sulfonowej. Dlatego mechanizm jego działania oparty jest głównie na zasadzie odpychań elektrostatycznych pomiędzy jednoimiennymi ładunkami (grupy sulfonowe), jakie pojawiają się na ziarnach cementu lub gipsu po zaadsorbowaniu na nich cząsteczek produktu. Wzajemne odpychanie się ziaren cementu po dodaniu superplastyfikatora powoduje rozpad aglomeratów ziaren i uwolnienie zawartej w nich wody. W rezultacie wzrasta ciekłości mieszanki betonowej, ułatwiając jej pompowanie oraz wydłuża się czas powstawania produktów hydratacji cementu (opóźnienie czasu wiązania betonu) na skutek oddalenia się od siebie ziaren cementu na znaczne odległości.

Zgodnie z normą PN-EN 934-2 Superplastyfikator CA40 FF jako domieszka upłynniająco-uplastyczniająca może działać w przemyśle budowlanym na dwa sposoby. Stosując go możemy zmniejszyć współczynnik woda/cement (a więc zmniejszyć zużycie wody zarobowej nawet o 25%) bez pogarszania konsystencji mieszanki, co powoduje zmniejszenie porowatości stwardniałego betonu, przekładające się bezpośrednio na znaczny wzrost jego wytrzymałości późnych (do 30% w porównaniu z mieszanką bez dodatku superplastyfikatora). Poprawia się również szczelność elementu betonowego, a więc jego odporność na działanie substancji agresywnych i mrozu oraz odporność na ścieranie, jak też poprawia się przyczepność nowego betonu do starego. Wzrastają również wytrzymałości wczesne, więc można przyspieszyć rozformowywanie elementu betonowego.

Przy zmniejszeniu ilość użytej wody zarobowej, dodatku Superplastyfikatora CA40 FF i zachowaniu stałego współczynnika woda/cement możemy obniżyć ilość użytego cementu, co obok korzyści ekonomicznych prowadzi do zmniejszenia wydzielanego ciepła hydratacji i ograniczenia skurczów powstających w czasie wiązania betonu. Dzięki bardzo niskiemu stężeniu chlorków, produkt nie przyczynia się do korozji stalowych wzmocnień w konstrukcjach betonowych. Nie wprowadza do mieszanki betonowej dużych ilości powietrza, co potencjalnie może prowadzić do pogorszenia mrozoodporności. Ponadto pozwala na wykonanie mieszanki betonowej w temperaturze powietrza do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu.

Ważną kwestią w produkcji elementów gipsowych, np. płyt kartonowo-gipsowych, jest redukcja ilości wody użytej w procesie. Mechanizm działania jest analogiczny jak w przypadku redukcji wody w mieszance betonowej. Zmniejszona ilość wody przy uzyskaniu odpowiedniego rozpływu mieszanki skraca czas suszenia płyty, a więc obniża koszty jej produkcji. Jednocześnie Superplastyfikator CA40 FF nie wpływa na czasy wiązania oraz na przyczepność pomiędzy gipsem a papierem. Sprzyja tworzeniu się kryształów gipsu w postaci igieł, dzięki którym struktura płyty jest trwalsza.

Zastosowanie już niewielkich ilości Superplastyfikatora CA40 FF pozwala wyprodukować tani i przyjazny środowisku beton, który jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi wytrzymałościami i właściwościami reologicznymi. Jest on rekomendowany do wytwarzania betonu towarowego, prefabrykatów, zapraw cementowych oraz płyt kartonowo-gipsowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • zmniejsza ilość wody użytej w produkcji płyt kartonowo-gipsowych;
 • zawiera bardzo niskie stężenie formaldehydu;
 • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 25%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
 • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego stosunku woda/cement);
 • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie (nawet o 30%);
 • wydłuża czas wiązania betonu, utrzymując konsystencję;
 • nie jest wrażliwy na przedozowanie, łatwe i wygodne użycie;
 • niskie dozowanie 0,5 do 3% na masę cementu;
 • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
 • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);
 • praktycznie nie wprowadza powietrza do mieszanki betonowej;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu

Tagi:

superplastyfikator upłynnianie gipsu upłynniacz do gipsu uplastycznianie zaprawa cementowa gips karton-gips zaprawa gipsowa zaprawa do spoinowania spoiwa gipsowe suche mieszanki gipsowe gips szpachlowy gładź gipsowa szpachla gładź dodatek do płyt kartonowo-gipsowych karton-gips naftalenopochodne NSF
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
Formaldehyde free


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .