Nazwa chemiczna:

Wodny roztwór soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw, płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja:

plastyfikatory, superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

naftalenopochodne

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

9084-06-4

Opis

Superplastyfikator BG97 40 jest wodnym roztworem soli sodowej polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych (NSF). Produkt barwy brązowej zawiera 40% substancji suchej i charakteryzuje się bardzo niską zawartością wolnych siarczanów oraz chlorków, co pozwala na jego zastosowanie jako domieszkę do betonu. Wykazuje bardzo dobrą mieszalność z innymi plastyfikatorami typu lignosulfoniany czy kondensaty melaminowo-formaldehydowe.

Superplastyfikator BG97 40 jest polielektrolitem należącym do grupy dyspergatorów, używanym głównie w przemyśle budowlanym jako baza do domieszek upłynniająco-uplastyczniających. Zaliczany jest do grupy związków powierzchniowoczynnych i jako taki składa się z hydrofobowego łańcucha organicznego i hydrofilowej nieorganicznej grupy sulfonowej. Zgodnie z normą PN-EN 934-2 Superplastyfikator BG97 40 jest domieszką upłynniającą/uplastyczniającą, definiowaną jako substancja umożliwiająca zmniejszenie zawartości wody zarobowej w mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję (zmniejszenie współczynnika woda/cement) lub powodująca zwiększenie ciekłości mieszanki bez zmieniania ilości wody zarobowej (zachowanie stałego współczynnika woda/cement).

Działanie superplastyfikatora opiera się głównie na zasadzie mechanizmu odpychania elektrostatycznego. Produkt adsorbuje się na ziarnach cementu, tworząc na nich warstwę ładunków jednoimiennych (grupy sulfonowe), których wzajemne odpychanie się powoduje rozpad aglomeratów ziaren cementu i uwolnienie uwięzionej w nich wody. Konsekwencją jest wzrost ciekłości mieszanki betonowej ułatwiający jej pompowalność. Jednocześnie oddalenie ziaren cementu od siebie na znaczne odległości wydłuża czas powstania produktów hydratacji cementu, a więc opóźniony jest początek i koniec czasu wiązania mieszanki betonowej.

Możliwość zmniejszenia współczynnika woda/cement (a więc zmniejszenie zużycia wody zarobowej nawet o 25%) bez pogarszania konsystencji mieszanki prowadzi do zmniejszenia porowatości stwardniałego betonu, przekładającej się bezpośrednio na znaczny wzrost wytrzymałości późnych betonu (do 30% w porównaniu z mieszanką bez dodatku superplastyfikatora). Poprawia również szczelność betonu, a więc jego odporność na działanie substancji agresywnych i mrozu oraz odporność elementu betonowego na ścieranie, jak też poprawia przyczepność nowego betonu do starego. Wzrastają również wytrzymałości wczesne, więc możliwe jest przyspieszenie rozformowywania elementu betonowego. Zachowując stały współczynnik woda/cement i zmniejszając ilość użytej wody zarobowej, możemy obniżyć ilość użytego cementu, co oprócz korzyści ekonomicznych prowadzi do zmniejszenia wydzielanego ciepła hydratacji i ograniczenia skurczów powstających w czasie wiązania betonu.

Dzięki bardzo niskiemu stężeniu chlorków produkt nie przyczynia się do korozji stalowych wzmocnień w konstrukcjach betonowych. Nie wprowadza też do mieszanki betonowej dużych ilości powietrza, co potencjalnie może prowadzić do pogorszenia mrozoodporności. Ponadto pozwala na wykonanie mieszanki betonowej w temperaturze powietrza do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu.

Zastosowanie już niewielkich ilości Superplastyfikatora BG97 40 (dozowanie od 0,5% do 3% na masę cementu) pozwala wyprodukować tani i przyjazny środowisku beton, który jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi wytrzymałościami i właściwościami reologicznymi. Jest on głównie rekomendowany do wytwarzania betonu towarowego, ale również do produkcji prefabrykatów i zapraw cementowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 25%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
  • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego stosunku woda/cement);
  • podwyższa wytrzymałość betonu na ściskanie (nawet o 30%);
  • wydłuża czas wiązania betonu, utrzymując jego konsystencję;
  • nie jest wrażliwy na przedozowanie, łatwe i wygodne użycie;
  • niskie dozowanie 0,5 do 3% na masę cementu;
  • możliwość stosowania w temperaturach powietrza do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
  • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);
  • praktycznie nie wprowadza powietrza do mieszanki betonowej;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
NSF; Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem; (Ukryj)

Tagi:

superplastyfikator plastyfikator do betonu upłynnianie betonu uplastycznianie betonu mieszanka betonowa modyfikacja urabialności redukcja lepkości wiązanie betonu początek wiązania betonu czas wiązania betonu woda zarobowa niskie temperatury odporność betonu wytrzymałość betonu beton masa betonowa beton towarowy beton prefabrykowany produkcja betonu surowce do produkcji domieszek do betonu środki bazowe domieszki do betonu produkcji domieszek do betonu naftalenopochodne NSF
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .