Nazwa chemiczna:

Wodorotlenek sodowy w roztworze

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

agrochemikalia, środki chemiczne w hodowli zwierząt, środki ochrony roślin i nawozy, CASE, kleje i spoiwa, czyszczenie i mycie przemysłowe, detergenty, farby i lakiery, kleje, kosmetyki i środki higieny osobistej, przemysł budowlany, kleje i spoiwa budowlane, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł farmaceutyczny, przemysł metalurgiczny, obróbka, przemysł paliwowy, przemysł spożywczy, produkty do mycia instalacji w przemyśle spożywczym, surowce i półprodukty chemiczne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody

Funkcja:

obróbka metali, regulatory ph, rozpuszczalniki, surowce i półprodukty chemiczne, środki czyszczące, środki odtłuszczające, środki wybielające

Budowa:

alkalia

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chloru

Nr CAS:

1310-73-2

Opis

Wodorotlenek sodu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad. W postaci płynnej jest bezbarwną, bezzapachową i niepalną cieczą zwaną ługiem sodowym. Należy do grupy podstawowych surowców chemicznych, dzięki czemu znajduje zastosowanie niemal w każdej branży. Wodorotlenek sodu w Grupie PCC wytwarzany jest w drodze elektrolizy membranowej i dostarczany na rynek w postaci roztworu o stężeniu 49%-51%.  Tak uzyskany produkt charakteryzuje się wysoką jakością i czystością, dzięki której uzyskał certyfikat PZH. Produkt spełnia także wymagania najnowszego wydania Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopea), która określa podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badania m.in. surowców farmaceutycznych.

W przemyśle kosmetycznym ług sodowy jest stosowany w produkcji mydła twardego (stałego), środków myjących, maseczek złuszczających (peeling i dermabrazja chemiczna) i aseptycznych. W przemyśle petrochemicznym produkt znajduje zastosowanie do rafinacji ropy naftowej, olejów mineralnych, paków i asfaltów oraz wydobycia gazów z łupków. Natomiast w rafineriach i koksowniach ług sodowy jest używany do modyfikacji produktów z koksowania węgla. W przemyśle hutniczym i metalurgiczny sosowany do otrzymywania aluminium z przerobu boksytów.

Wodorotlenek sodu znajduje również szerokie zastosowanie w przemyśle papierniczo-celulozowym w procesie produkcji pulpy drzewnej stosowanej do wytwarzania papieru lub regenerowanych włókien celulozowych. Wraz z siarczanem sodu jest kluczowym składnikiem białego roztworu alkoholu, stosowanego do oddzielania ligniny od włókien celulozowych w procesie Krafta. Odgrywa również istotną rolę w kilku późniejszych etapach procesu bielenia brązowej masy papierniczej, powstałej w wyniku procesu roztwarzania. Etapy te obejmują delignifikację tlenu, ekstrakcję oksydacyjną i prostą ekstrakcję, z których wszystkie wymagają silnego środowiska alkalicznego o pH> 10,5 na końcu etapów.

W branży budowlanej ług sodowy jest stosowany w niektórych plastyfikatorach mieszanek cementowych. Pomaga homogenizować mieszanki cementu, zapobiegając segregacji piasków i cementu oraz zmniejszając ilość wody w potrzebnej do mieszania. Ług wykorzystywany jest także w produkcji szkła wodnego. Jest ważnym surowcem w procesie produkcji pigmentów i barwników do farb – np. bieli tytanowej.

Wodorotlenek sodu jest ważnym składnikiem w produkcji środków powierzchniowo-czynnych, płynów i proszków piorących, środków odtłuszczających i zmiękczających wodę. W postaci płynnej jest składnikiem różnego rodzaju detergentów. W przemyśle tekstylnym stosowany jest w produkcji barwników i sztucznego jedwabiu. W procesach uzdatniania wody dzięki zwiększaniu pH sprawia, że woda ma mniej żrący wpływ na instalację wodną i dodatkowo zmniejsza zawartość ołowiu, miedzi i innych toksycznych metali, które mogą rozpuszczać się w wodzie pitnej.

W przemyśle farmaceutycznym wodorotlenek sodu wykorzystywany jest m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego czy sulfaniloamidów.

Wodorotlenek sodu, zarówno w postaci stałej (soda kaustyczna), jak i roztworu (ług sodowy), jest szeroko wykorzystywany w rolnictwie. Znajduje zastosowanie między innymi w hodowli zwierząt do dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich (stajnie, obory, chlewnie, kurniki, magazyny), aparatury udojowej oraz zbiorników do transportu i przechowywania wyrobów mleczarskich. W sadownictwie stosowany jest do zwalczania chorób drzew owocowych (m.in. rak drzew owocowych) oraz w ochronie winorośli, natomiast w pszczelarstwie do czyszczenia uli.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • spełnia wymagania najnowszego wydania Farmakopei Europejskiej;
 • stosowany do otrzymywania aluminium w przemyśle hutniczym i metalurgicznym;
 • produkcja papieru w przemyśle celulozowo-papierniczym;
 • rafinacja ropy naftowej, olejów mineralnych w przemyśle petrochemicznym;
 • w przemyśle kosmetycznym - produkcja m.in. mydła twardego, środków myjących, maseczek złuszczających;
 • czyszczenie przemysłowe;
 • składnik niektórych plastyfikatorów w przemyśle budowlanym;
 • regulacja pH w procesach uzdatniania wody;
 • surowiec w produkcji pigmentów i barwników do farb;
 • przemysł farmaceutyczny i chemiczny;
 • czyszczenie i dezynfekcja w hodowli zwierząt oraz pszczelarstwie;
 • zwalczanie chorób i ochrona roślin w sadownictwie;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
ług; NaOH 50%; NaOH; wodorotlenek sodu; Ług sodowy roztwór wodny 50%; (Ukryj)
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADRAtest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)High pure


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .