Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów

Funkcja:

izolacje, pianki półsztywne

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 1112B2 to dwuskładnikowy system poliuretanowy (PUR), z którego w wyniku spieniania otrzymywana jest piana półsztywna (miękka) wykazująca własności samogasnące. Piana ma częściowo otwartą strukturę komórkową. Ze względu na swoją stabilność wymiarową i parametrową znajduje szerokie zastosowanie m.in. w produkcji formowalnych rozwiązań izolacyjnych typu płyty i panele izolacyjne, jak również w produkcji otulin ciepłochronnych.

W skład systemu EKOPRODUR 0612B2 wchodzi składnik A, będący recepturową mieszaniną poliolową (oleista ciecz o barwie od słomkowej do żółtej) oraz składnik B, będący mieszaniną aromatycznych poliizocyjanianów. Drugi składnik jest również cieczą, jednak o barwie dużo ciemniejszej – brunatnej. Cechuje go wyjątkowa wrażliwość na wilgoć (wysoka higroskopijność), pod wpływem której bardzo szybko ulega krystalizacji. Oba składniki systemu nie zawierają zawiesin. Należy mieć na uwadze, że składnik A ma skłonność do powolnego rozwarstwiania, stąd zaleca się, aby przed użyciem dokładnie go wymieszać. Charakterystyczna dla otrzymanej z tego systemu piany PUR jest jej gęstość w gotowym wyrobie, wynosząca nie mniej niż 20 kg/m3.

Odpowiednio dobrane i wydłużone czasy reakcji umożliwiają stosowanie systemu zarówno w produkcji materiałów izolacyjnych metodą okresową, jak również ciągłą. Pod względem przetwarzania system jest uniwersalny, gdyż może być przetwarzany zarówno z użyciem nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających.

Dla przetwórców i użytkowników istotny jest fakt, że EKOPRODUR 1112B2 nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który dowodzi, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość uzyskania materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ), co wpływa na możliwość zredukowania grubością izolacji w porównaniu z innymi, tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi, a w konsekwencji wpływa na mniejsze zużycie materiału;
 • Produkcja materiału izolacyjnego na bazie półsztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • Możliwość optymalizacji produkcji otulin termoizolacyjnych dzięki możliwości stosowania systemu na linii ciągłej i okresowej;
 • Produkcja otulin poliuretanowych dostępnych m.in. w okładzinach miękkich do izolacji instalacji rurociągowych;
 • Produkcja formowalnych kształtek poliuretanowych o rozmaitym kształcie i wymiarach;
 • Produkcja formowalnych rozwiązań izolacyjnych typu płyty i panele na bazie piany poliuretanowej;
 • Produkcja materiału izolacyjnego o atrakcyjnej stabilności temperaturowej i wymiarowej;

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • Gęstość pozorna rdzenia (w wyrobie): ≥ 18,5 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: F
 • Chłonność wody po 24h: 19% v/v
 • Stabilność wymiarów:
  • +110°C, 24h: +0,6%
  • -24°C, 48h: -0,5%
 • Wytrzymałość na ściskanie: 190 kPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: 200 kPa
 • Zdolność samogaśnięcia
 • Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10°C (wartość deklarowana): 0,039 W/(m·K)

Sposób mieszania i wlewania systemu do formy powinien zapewnić równomierne wypełnienie. Pełne własności mechaniczne pianka uzyskuje po sezonowaniu trwającym około 24 godziny.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • dobra lejność systemu umożliwia efektywną produkcję materiałów izolacyjnych o równomiernym rozkładzie gęstości (kluczowe w płytach i panelach poliuretanowych);
 • produkcja materiału izolacyjnego o szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • produkcja materiału termoizolacyjnego o wysokiej giętkości i sprężystości ułatwiającej proces nakładania otulin na rury;
 • wytwarzanie trwałego materiału izolacyjnego o niezmiennych w czasie parametrach;
 • produkcja otulin izolacyjnych o podwyższonej odporności termicznej skierowanych do różnych sektorów przemysłowych, m.in. do przemysłu spożywczego i chemicznego;
 • produkcja otulin izolacyjnych o różnej grubości pod rury o różnej średnicy i długości;
 • produkcja materiału termoizolacyjnego dla rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody m.in. w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

izolacja otuliny do rur izolacja rurociągów system poliuretanowy pianka półsztywna ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Lekka izolacja poliuretanowaIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .