Nazwa chemiczna:

Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

transport, pozostałe aplikacje, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych, polimeryzacja emulsyjna

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

naftalenopochodne

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

9084-06-4

Opis

Dyspergator SBRP jest formą proszkową Dyspergatora Oskar, czyli solą sodową polikondensatu kwasów naftalenowych z formaldehydem (NSF). Zaletami tego produktu są niskie stężenia wolnego formaldehydu i wolnego naftalenu. Powoduje to, że nie posiada on klasyfikacji środowiskowej oraz nie przyczynia się do podwyższania stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wyrobach, do których produkcji jest używany. Wyróżnia się również niską zawartością jonów wapnia i żelaza.

Jest związkiem powierzchniowoczynnym zbudowanym z części hydrofobowej (łańcuch organiczny) i hydrofilowej (nieorganiczne grupy sulfonowe). Dzięki takiej budowie wykazuje właściwości dyspergujące, ponieważ może adsorbować się na cząstkach ciał stałych. Tworzy na nich warstwę jednoimiennych ładunków elektrycznych (grupy sulfonowe), które wzajemne się odpychają, powodując rozpad aglomeratów.

Dyspergator SBRP został stworzony na potrzeby przemysłu gumowego i jest używany głównie w procesie syntezy emulsyjnej kauczuku styrenowo-butadienowego (SBR). Jego budowa chemiczna i parametry fizykochemiczne sprzyjają tworzeniu układów koloidalnych ciał stałych w ciągłej fazie ciekłej (woda), tworząc stabilną w czasie dyspersję. Produkt jest kompatybilny z innymi dodatkami stosowanymi w procesie, np. emulgatorem czy stabilizatorem procesów redox.

Niewielki dodatek Dyspergatora SBRP powoduje bardzo dobre rozproszenie cząstek lateksu powstających w procesie w fazie wodnej. W ten sposób utrudnia tworzenie się koagulatów zarówno w czasie polimeryzacji, jak i degazacji produktu. Otrzymany w ten sposób kauczuk styrenowo-butadienowy posiada pożądane właściwości fizykochemiczne (np. lepkość Mooney’a, polidyspersyjność, temperatura zeszklenia) i mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu). Ponadto pozwala oszczędzić czas poświęcany na czyszczenie instalacji produkcyjnej (np. kolumn degazacji). Dodatkowo obecność w układzie reakcyjnym Dyspergatora SBRP nie wpływa negatywnie na szybkość polimeryzacji.

Głównym zastosowaniem Dyspergatora SBRP jest polimeryzacja emulsyjna styrenu z butadienem. Może on również znaleźć zastosowanie w procesach emulsyjnej polimeryzacji innego rodzaju gum. Ponieważ oferowany jest w formie proszkowej o niskiej zawartości wilgoci i niskiej gęstości nasypowej, jego transport i magazynowanie są korzystne finansowo.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • pozwala uzyskać dyspersje lateksu stabilne w czasie polimeryzacji;
  • hamuje powstawanie koagulatów cząstek lateksu zarówno w trakcie polimeryzacji, jak i degazacji;
  • prowadzi do oszczędności kosztów i czasu czyszczenia instalacji polimeryzacyjnej;
  • nie wpływa negatywnie na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne powstałego kauczuku;
  • nie spowalnia szybkości reakcji polimeryzacji;
  • charakteryzuje się niskim stężeniem wolnego formaldehydu i naftalenu;
  • bardzo niska zawartość wilgoci oraz niska gęstość nasypowa pozwalają obniżyć koszty transportu i magazynowania;
  • przeznaczony gównie jako środek pomocniczy w produkcji kauczuków styrenowo-butadienowych metodą polimeryzacji emulsyjnej;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu

Tagi:

dyspergator środek dyspergujący polimeryzacja emulsyjna dyspersje wodne kauczuk kauczuk syntetyczny guma wyroby gumowe materiały gumowe emulsje lateksowe lateks lateks syntetyczny SBR
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .