Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów

Funkcja:

izolacje, pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR PIR2037B3 jest systemem poliuretanowym przeznaczonym do wytwarzania zamkniętokomórkowej pianki sztywnej, która wyróżnia się podwyższoną odpornością termiczną nawet przy stosunkowo długim okresie eksploatacji. Z tego względu produkt najczęściej stosowany jest do wyrobu ciepłochronnych otulin izolacyjnych.

System EKOPRODUR PIR2037B3 składa się z dwóch komponentów, tj. składnika A , który stanowi recepturowa mieszanina poliolowa, będąca oleistą cieczą o barwie ciemnej (brunatna). Drugim komponentem jest składnik B, będący gęstą mieszaniną aromatycznych poliizocyjanianów. Składnik B jest również cieczą o brunatnej barwie, wyższej gęstości i niższej lepkości. Oba składniki systemu nie zawierają zawiesin.

Pod względem przetwarzania produkt jest dość uniwersalny, gdyż może być przetwarzany zarówno z użyciem nisko-, jak i wysokociśnieniowych maszyn spieniających. Cechą charakterystyczną tego systemu jest jednolita gęstość piany w gotowym wyrobie, która  powinna wynosić minimum 45 kg/m3. Materiały izolacyjne na bazie systemu EKOPRODUR PIR2037B3 zachowują dobrą stabilność parametrów, nawet przy ciągłym czasie eksploatacji w temperaturach do 140°C i okresowym do 150°C.

Ważnym faktem jest to, że EKOPRODUR PIR2037B3 nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który dowodzi, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość bezpośredniego wylewania w formie;
 • Możliwość produkcji materiału izolacyjnego o równomiernym rozkładzie gęstości dzięki dobrej rozlewności, pozwalającej na dokładne wypełnienie formy danego elementu;
 • Możliwość produkcji materiału izolacyjnego o podwyższonej wytrzymałości termicznej, który wytrzymuje temperaturę 150°C przy eksploatacji okresowej;
 • Produkcja materiału na bazie sztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym;

Własności mechaniczne pianki:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 42 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: F
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λ90,90 : 0,023 W/(m·K)
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym, σ10 ≥ 220 kPa
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48 h: d ≤ 1%, sz ≤ 1%, g ≤ 0,5%
  • 140°C, po 48 h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48 h: d ≤ 0,5%, sz ≤ 0,5%, g ≤ 0,2%
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≥ 90%

Czas odformowania spienionego systemu EKOPRODUR PIR2037B3 zależy od wielkości kształtki (elementu) i temperatury formy. Pełne własności mechaniczne pianka uzyskuje po 24-godzinnym sezonowaniu. Warto mieć na uwadze, że przy okładzinach z aluminium czy stali nierdzewnej może zachodzić konieczność przygotowania podłoża mechanicznie lub chemicznie dla zwiększenia przyczepności.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja materiału termoizolacyjnego na bazie sztywnej piany poliuretanowej dla instalacji, których temperatura medium jest znacznie wyższa od temperatury otoczenia;
 • produkcja ciepłochronnych otulin izolacyjnych skierowanych do różnych sektorów przemysłowych m.in. do przemysłu spożywczego i chemicznego;
 • produkcja poliuretanowych otulin izolacyjnych np. w płaszczu z PCV, które mogą być stosowane do izolacji sieci węzłów cieplnych, rurociągów, połączeń centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna izolacje rurociągi otuliny ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .