Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów

Funkcja:

izolacje, pianki sztywne, zalewowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR PS3030P jest systemem poliuretanowym, który wykorzystuje cyklopentan jako czynnik spieniający (porofor). Dzięki temu system wyróżnia się znacznie zwiększoną stabilnością temperaturową. W skład tego systemu wchodzą dwa składniki. Składnikiem A jest recepturowa mieszanina poliolowa w postaci bardzo lepkiej (około 2200 mPa·s) i oleistej cieczy o jasnej barwie (słomkowa do żółtej). Składnikiem B jest mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów. Jest to gęsta i dość ciemna ciecz o barwie brunatnej. Oba składniki są bez zawiesin. Składnik B stosunkowo łatwo absorbuje wilgoć z otoczenia, ulegając krystalizacji. Dlatego zaleca się trzymanie go w szczelnie zamkniętym zbiorniku w suchym pomieszczeniu.

System EKOPRODUR PS3030P stosuje się do wytwarzania piany sztywnej (twardej) o jednolitej strukturze zamkniętokomórkowej. Dodatkowo piana ma własności samogasnące. Cechą wyróżniającą system jest dobra lejność, dzięki której spieniony system cechuje jednorodny rozkład gęstości w całym przekroju. Jednocześnie piana zachowuje stabilność temperaturową w temperaturach nawet do 135°C przy długim czasie eksploatacji. W przypadku okresowego trybu eksploatacji wytrzymałość temperaturowa to nawet 150°C. Parametry otrzymanej piany powodują, że jako materiał izolujący znajduje ona szerokie zastosowanie w produkcji ciepłochronnych otulin izolacyjnych.

System może być przetwarzany wyłącznie z użyciem wysokociśnieniowej maszyny spieniającej. Dozowanie cyklopentanu odbywa się osobno, bezpośrednio przed zmieszaniem systemu poprzez sprzężony z maszyną zespół dozowania. Ciśnienie wszystkich składników powinno być równe. Gęstość piany w gotowym wyrobie nie powinna być niższa niż 45 kg/m3.

Dla przetwórców i użytkowników końcowych kluczową zaletą jest to, że EKOPRODUR PS3030P nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne systemu:

 • produkcja wysoce efektywnego i wytrzymałego na działanie wysokich temperatur materiału izolacyjnego,
 • otrzymywanie izolacji o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ), co umożliwia redukcję grubości i obniżenie zużycia materiału,
 • produkcja materiału izolacyjnego na bazie sztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym m.in. do produkcji otulin ciepłochronnych,
 • możliwość wytwarzania izolacji o równomiernym rozkładzie gęstości i dobrej stabilności temperaturowej.

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • gęstość pozorna rdzenia: ≥ 40 kg/m3,
 • chłonność wody (po 24h): 2,8% v/v,
 • stabilność wymiarów:
  • +135°C, 24h: +1,7%
  • +110°C, 24h: +0,8%
  • -24°C, 24h: -0,6%
 • wytrzymałość na ściskanie: 210 kPa,
 • współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10°C (wartość deklarowana): 0,023 W/(m·K),
 • klasyfikacja ogniowa: F,
 • zawartość zamkniętych komórek: >90%.

Kryteria przetwórstwa:

 • optymalna temperatura surowców: 18-22°C,
 • optymalna temperatura otoczenia: 15-25°C.

Sposób mieszania i wlewania systemu powinien zapewnić równomierne wypełnienie.  Przy okładzinach z aluminium czy stali nierdzewnej może zachodzić konieczność mechanicznego lub chemicznego przygotowania powierzchni dla zwiększenia przyczepności.

Czas tzw. odformowania pianki zależy od wielkości kształtki i temperatury formy, jednak zwykle pianka uzyskuje pełne własności mechaniczne po upływie około 24 godzin.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja ciepłochronnych otulin izolacyjnych;
 • dobra lejność systemu umożliwia otrzymywanie izolacji o jednolitej strukturze;
 • produkcja trwałego materiału izolacyjnego o niezmiennych w czasie parametrach i szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • produkcja otulin izolacyjnych o podwyższonej odporności termicznej skierowanych do różnych sektorów przemysłowych m.in. do przemysłu spożywczego i chemicznego;
 • produkcja otulin izolacyjnych o różnej grubości pod rury o różnej średnicy i długości;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

system poliuretanowy pianka sztywna izolacje otuliny rurociągi ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)EnergooszczędnośćLekka izolacja poliuretanowaNiska emisja lotnych zwiazkow organicznychIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .