Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, izolacja rurociągów

Funkcja:

izolacje, pianki półsztywne

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

EKOPRODUR 0612B2 jest dwukomponentowym systemem poliuretanowym (PUR) przeznaczonym do wytwarzania pianki półsztywnej (miękkiej), która charakteryzuje się częściowo otwartą strukturą komórkową oraz własnościami samogasnącymi. Spieniony system najczęściej stosowany jest do produkcji ciągłej materiałów izolacyjnych typu otuliny w okładzinach miękkich np. z folii aluminiowej lub PVC. Otuliny poliuretanowe mogą różnić się od siebie wymiarami, strukturą oraz budową. Dzięki wysokiej jakości i niezmiennym parametrom produkowane otuliny PUR usprawniają funkcjonowanie i zwiększają wydajność całej instalacji.

W skład systemu EKOPRODUR 0612B2 wchodzi składnik A, będący recepturową mieszaniną poliolową (oleista ciecz o barwie od słomkowej do żółtej), oraz składnik B, czyli mieszanina aromatycznych poliizocyjanianów. Drugi składnik jest również cieczą, jednak o barwie dużo ciemniejszej – brunatnej. Cechuje go wyjątkowa wrażliwość na wilgoć (wysoka higroskopijność), pod wpływem której bardzo szybko ulega krystalizacji. Oba składniki systemu nie zawierają zawiesin. Należy mieć na uwadze, że składnik A ma skłonność do powolnego rozwarstwiania, stąd zaleca się, aby przed użyciem dokładnie go wymieszać. W temperaturze pokojowej oba składniki charakteryzują się podobnymi gęstościami oraz różnymi lepkościami.

Ze względu na porównywalnie krótkie czasy reakcji system jest skierowany do produkcji ciągłej do przetwarzania zarówno na maszynie spieniającej nisko-, jak i wysokociśnieniowej. Spieniony system cechuje gęstość w wyrobie wynosząca nie mniej niż 18 kg/m3.

Ważnym faktem jest to, że EKOPRODUR 0612B2 nie zawiera środków spieniających, które w znacznym stopniu zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych według rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Dodatkowo produkt posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który dowodzi, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość uzyskania materiału izolacyjnego o niskim współczynniku przewodzenia ciepła (λ), co wpływa na możliwość zredukowania grubością izolacji w porównaniu z innymi, tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi, a w konsekwencji wpływa na mniejsze zużycie materiału;
 • Produkcja materiału izolacyjnego na bazie półsztywnej piany poliuretanowej o szerokim zakresie aplikacyjnym;
 • Produkcja materiału izolacyjnego typu otulina o podwyższonych parametrach palnościowych;
 • Możliwość uzyskania materiału izolacyjnego o wyjątkowo niskim ciężarze właściwym i atrakcyjnej stabilności temperaturowej;

Własności mechaniczne spienionego systemu:

 • Gęstość pozorna w wyrobie: 18 ± 2 kg/m3
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≤ 20%
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E
 • Stabilność temperaturowa:
  • +110°C, 24h: ≤ 1
  • -24°C, 48h: ≤ 1%

Należy mieć na uwadze, że pełne własności mechaniczne pianka poliuretanowa uzyskuje po sezonowaniu trwającym około 24 godziny.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja materiału termoizolacyjnego o wysokiej giętkości i sprężystości ułatwiającej proces nakładania otulin na rury;
 • wytwarzanie trwałego materiału izolacyjnego o niezmiennych w czasie parametrach;
 • produkcja otulin izolacyjnych o podwyższonej odporności termicznej skierowanych do różnych sektorów przemysłowych, m.in. do przemysłu spożywczego i chemicznego;
 • produkcja otulin izolacyjnych o różnej grubości pod rury o różnej średnicy i długości;
 • produkcja materiału termoizolacyjnego dla rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, m.in. w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych;
 • produkcja piany poliuretanowej (PUR) o strukturze częściowo otwartej w klasie E palności;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

izolacja otuliny do rur izolacja rurociągów system poliuretanowy pianka półsztywna ekoprodur
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Lekka izolacja poliuretanowaIzolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .