Nazwa chemiczna:

Wodny roztwór soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw, płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja:

plastyfikatory, superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

naftalenopochodne

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

9084-06-4

Opis

Aby uzyskać beton o wysokiej wytrzymałości i przedłużonym czasie wiązania przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego produkcji, konieczne jest stosowanie domieszek upłynniających/uplastyczniających. Drugą generacją tych substancji są wodne roztwory soli sodowych polikondensatów formaldehydowych kwasów naftalenosulfonowych (NSF), a jednym z takich produktów oferowanych przez PCC Rokita jest Superplastyfikator BG40 FF.

Produkt jest 40% roztworem wodnym o bardzo niskim stężeniu wolnych siarczanów i chlorków, a jego niewątpliwą zaletą jest bardzo niskie stężenie  wolnego formaldehydu (maksymalnie 50 ppm). Charakteryzuje się bardzo dobrą mieszalnością z innymi plastyfikatorami typu lignosulfoniany czy kondensaty melaminowo-formaldehydowe i zalecany jest głównie w przemyśle budowlanym jako baza do domieszek upłynniająco-uplastyczniających. Jako związek powierzchniowoczynny składa się z hydrofobowego łańcucha organicznego i hydrofilowej nieorganicznej grupy sulfonowej.

Mechanizm działania oparty jest głównie na zasadzie odpychania elektrostatycznego. Po zaadsorbowaniu produktu na ziarnach cementu, tworzy się na nich warstwa ładunków jednoimiennych (grupy sulfonowe), których wzajemne odpychanie się powoduje rozpad aglomeratów ziaren cementu i uwolnienie uwięzionej w nich wody. Wzrasta wtedy ciekłości mieszanki betonowej, ułatwiając jej pompowalność. Drugą zaletą jest wydłużony czas powstawania produktów hydratacji cementu (opóźnienie czasu wiązania mieszanki betonowej), ponieważ ziarna cementu są od siebie oddalone na znaczne odległości.

Stosując Superplastyfikator BG40 FF można wyprodukować beton szczelny, czyli odporny na działanie substancji agresywnych i mrozu oraz odporny na ścieranie, a także o zwiększonych wytrzymałościach, bez jednoczesnego pogarszania konsystencji mieszanki. Zmniejszając stosunek woda/cement poprzez zredukowanie ilości wody nawet do 25% (bez pogarszania właściwości reologicznych mieszanki betonowej), możemy otrzymać beton o wytrzymałości późnej nawet do 30% wyższej w porównaniu z betonem bez dodatku superplastyfikatora. Jednocześnie wzrastają również wytrzymałości wczesne, więc realne jest szybsze rozformowywanie elementów betonowych.

Superplastyfikator BG40 FF może być też używany w produkcji płyt kartonowo-gipsowych. Również w tej aplikacji redukuje on ilość użytej w procesie wody bez pogarszania upłynnienia mieszanki gipsowej (oraz czasu wiązania i przyczepności warstwy gipsowej do papieru), obniżając przy tym koszty produkcji poprzez skrócenie czasu suszenia płyty.

Ekonomicznym uzasadnieniem stosowania Superplastyfikatora BG40 FF w produkcji betonu jest możliwość obniżenia ilości użytego cementu przy zachowaniu stałego współczynnika w/c. Ciekłość mieszanki betonowej zostaje zachowana, a zmniejszenie wydzielanego ciepła hydratacji (powodowane zmniejszeniem ilości cementu) ogranicza skurcze powstające w czasie wiązania betonu. Niskie stężenie chlorków sprawia, że produkt nie przyczynia się do korozji stalowych wzmocnień w konstrukcjach betonowych. Superplastyfikator BG40 FF nie wprowadza do mieszanki betonowej dużych ilości powietrza, co potencjalnie może prowadzić do pogorszenia mrozoodporności. Ponadto pozwala na wykonanie mieszanki betonowej w temperaturze powietrza do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu.

Zastosowanie już niewielkich ilości Superplastyfikatora BG97 40 (dozowanie od 0,5% do 3% na masę cementu) pozwala wyprodukować tani i przyjazny środowisku beton, który jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi wytrzymałościami i właściwościami reologicznymi. Jest on głównie rekomendowany do wytwarzania betonu towarowego, prefabrykatów, zapraw cementowych oraz wyrobów gipsowych, m.in. płyt kartonowo-gipsowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • bardzo niskie stężenie wolnego formaldehydu;
 • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego stosunku woda/cement);
 • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 25%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
 • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie (nawet o 30%);
 • wydłuża czas wiązania betonu, utrzymując jego konsystencję;
 • zmniejsza ilość wody użytej w produkcji płyt kartonowo-gipsowych;
 • nie jest wrażliwy na przedozowanie, łatwe i wygodne użycie;
 • niskie dozowanie 0,5 do 3% na masę cementu;
 • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
 • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);
 • praktycznie nie wprowadza powietrza do mieszanki betonowej;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
NSF; Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem; (Ukryj)

Tagi:

superplastyfikator plastyfikator do betonu upłynnianie betonu uplastycznianie betonu mieszanka betonowa modyfikacja urabialności redukcja lepkości wiązanie betonu początek wiązania betonu czas wiązania betonu woda zarobowa niskie temperatury odporność betonu wytrzymałość betonu beton masa betonowa beton towarowy beton prefabrykowany produkcja betonu surowce do produkcji domieszek do betonu środki bazowe domieszki do betonu produkcji domieszek do betonu naftalenopochodne NSF
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
Formaldehyde free


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .