Nazwa chemiczna:

Wodorotlenek sodowy, stały

Segment:

chloroalkalia, surowce i półprodukty

Branże i aplikacje:

agrochemikalia, środki chemiczne w hodowli zwierząt, środki ochrony roślin i nawozy, czyszczenie i mycie przemysłowe, detergenty, farby i lakiery, garbarstwo, kleje, kosmetyki i środki higieny osobistej, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł energetyczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł metalurgiczny, czyszczenie, obróbka, przemysł paliwowy, przemysł spożywczy, produkty do mycia instalacji w przemyśle spożywczym, przemysł wydobywczy, wydobycie metali, wydobycie ropy i gazu, surowce i półprodukty chemiczne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, antyskalanty, odkamieniacze i inhibitory korozji, oczyszczanie ścieków, uzdatnianie wody, włókiennictwo i tekstylia, wydobycie i produkcja ropy i gazu

Funkcja:

obróbka metali, regulatory ph, surowce i półprodukty chemiczne, środki czyszczące, środki odtłuszczające, środki wybielające

Budowa:

alkalia

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chloru

Nr CAS:

1310-73-2

Opis

Wodorotlenek sodu w formie stałej, zwany również sodą kaustyczną, to nieorganiczny związek chemiczny należący do najsilniejszych zasad. W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej (płatki). Posiada właściwości higroskopijne. Doskonale rozpuszcza się w wodzie, tworząc w ten sposób żrący ług sodowy, czemu towarzyszy wydzielanie się znacznych ilości ciepła.

Wodorotlenek sodu w Grupie PCC wytwarzany jest w drodze elektrolizy membranowej. Tak uzyskany produkt charakteryzuje się wysoką jakością i czystością, co potwierdza spełnianie wymagań najnowszego wydania Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopea), która określa podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badania m.in. surowców farmaceutycznych. Wśród właściwości chemicznych wyróżniających produkt na tle konkurencji na uwagę zasługuje niska zawartość chlorków (<200 ppm) oraz żelaza (<15 ppm). W procesie produkcyjnym używane są wyłącznie związki nieorganiczne, niezawierające substancji pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego. Dzięki temu produkt ten może spełniać wymagania Kosher.

Wodorotlenek sodu z powodzeniem stosowany jest w takich gałęziach przemysłu jak chemiczny, włókienniczy, chemii gospodarczej, celulozowo-papierniczy, gumowy czy farmaceutyczny. W przemyśle spożywczym bierze udział w procesie mycia instalacji. W przemyśle farmaceutycznym natomiast wykorzystywana m.in. przy produkcji polopiryny, kwasu salicylowego czy sulfaniloamidów.

Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) jako jeden z podstawowych surowców chemicznych znajduje zastosowanie niemal w każdej branży. W przemyśle kosmetycznym stosowany jest w produkcji mydła twardego (stałego), środków myjących, maseczek złuszczających (peeling i dermabrazja chemiczna) i aseptycznych.
W przemyśle petrochemicznym wodorotlenek sodu wykorzystuje się do rafinacji ropy naftowej, olejów mineralnych, paków i asfaltów, wydobycia gazów z łupków. W rafineriach i koksowniach soda kaustyczna stosowana jest do modyfikacji produktów pochodzących z koksowania węgla. W przemyśle hutniczym i metalurgiczny produkt ten bierze udział w procesie otrzymywania aluminium z przerobu boksytów.

Soda kaustyczna znajduje również szerokie zastosowanie w przemyśle papierniczo-celulozowym w procesie produkcji pulpy drzewnej, służącej do wytwarzania papieru lub regenerowanych włókien celulozowych. Wraz z siarczanem sodu jest kluczowym składnikiem białego roztworu alkoholu stosowanego do oddzielania ligniny od włókien celulozowych w procesie Krafta. Odgrywa również istotną rolę w kilku późniejszych etapach procesu bielenia brązowej masy papierniczej, powstałej w wyniku procesu roztwarzania. Etapy te obejmują delignifikację tlenu, ekstrakcję oksydacyjną i prostą ekstrakcję, z których wszystkie wymagają silnego środowiska alkalicznego o pH> 10,5 na końcu etapów.

W branży budowlanej stosowany jest w niektórych plastyfikatorach mieszanek cementowych. Pomaga homogenizować mieszanki cementu, zapobiegając segregacji piasków i cementu, zmniejszając ilość wody potrzebnej do mieszania. Soda kaustyczna stosowana jest również w produkcji szkła wodnego. Jest ważnym surowcem w procesie produkcji pigmentów i barwników do farb – np. bieli tytanowej.

Wodorotlenek sodu jest ważnym składnikiem w produkcji środków powierzchniowo-czynnych, płynów i proszków piorących, odtłuszczających i zmiękczających wodę. W postaci płynnej jest składnikiem różnego rodzaju detergentów. W przemyśle tekstylnym wykorzystywany jest w produkcji barwników i sztucznego jedwabiu. W procesach uzdatniania wody dzięki zwiększaniu pH sprawia, że woda ma mniej żrący wpływ na instalację wodną i dodatkowo zmniejsza zawartość ołowiu, miedzi i innych toksycznych metali, które mogą rozpuszczać się w wodzie pitnej.

Wodorotlenek sodu, zarówno w postaci stałej (soda kaustyczna), jak i roztworu (ług sodowy), jest szeroko wykorzystywany w rolnictwie. Znajduje zastosowanie między innymi w hodowli zwierząt do dezynfekcji pomieszczeń gospodarskich (stajnie, obory, chlewnie, kurniki, magazyny), aparatury udojowej oraz zbiorników do transportu i przechowywania wyrobów mleczarskich. W sadownictwie stosowany jest do zwalczania chorób drzew owocowych (m.in. rak drzew owocowych) oraz w ochronie winorośli, natomiast w pszczelarstwie do czyszczenia uli.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • spełnia wymagania najnowszego wydania Farmakopei Europejskiej
 • proces produkcyjny pozwala spełniać wymagania Kosher, Halal, GMO, TSE/BSE
 • stosowany do otrzymywania aluminium w przemyśle hutniczym i metalurgicznym
 • produkcja papieru w przemyśle celulozowo-papierniczym
 • rafinacja ropy naftowej, olejów mineralnych w przemyśle petrochemicznym
 • w przemyśle kosmetycznym - produkcja m.in. mydła twardego, środków myjących, maseczek złuszczających
 • czyszczenie przemysłowe
 • składnik niektórych plastyfikatorów w przemyśle budowlanym
 • regulacja pH w procesach uzdatniania wody
 • surowiec w produkcji pigmentów i barwników do farb
 • przemysł farmaceutyczny i chemiczny
 • czyszczenie i dezynfekcja w hodowli zwierząt oraz pszczelarstwie
 • zwalczanie chorób i ochrona roślin w sadownictwie

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
wodorotlenek sodu; wodorotlenek sodu płatkowany; NaOH 98%; soda kaustyczna; NaOH; (Ukryj)

Tagi:

ług sodowy stały soda soda żrąca
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
ADRAtest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)High pure


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .