Nazwa chemiczna:

Mieszanina

Segment:

produkty specjalistyczne, formulacje chemiczne

Branże i aplikacje:

włókiennictwo i tekstylia

Funkcja:

emulgatory, środki antyelektrostatyczne, środki czyszczące, środki piorące, środki zmiękczające

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

-

Opis

Roksol AZR to specjalistyczny preparat o bardzo dobrych właściwościach zmiękczających i antyelektrostatycznych, będący mieszaniną kationowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkowany jest w postaci oleistej cieczy o barwie od jasno do ciemnobrązowej. Już niewielka ilość tego produktu w roztworze wodnym lub rozpuszczalnikach wpływa na zmiękczenie obrabianych surowców i wyrobów włókienniczych oraz zmniejsza oporność elektryczną. Odpowiedni dobór składników Roksolu AZR sprawia, że wykazuje on również właściwości emulgujące, przez co wspomaga proces prania i detaszowania. Dlatego produkt ten dedykowany jest również do specjalistycznych kompozycji piorących.

Roksol AZR bardzo dobrze rozpuszcza się w tri- i tetrachloroetylenie, w benzenie i tertachlorku węgla. Z łatwością miesza się z wodą, alkoholem etylowym, gliceryną oraz acetonem. Jego roztwory wodne pienią się nieznacznie, a z rozpuszczalnikami organicznymi piana nie powstaje. Ponadto Roksol AZR wyróżnia się dużymi zdolnościami penetrowania barwnika z kąpieli. Dodatkowo jego duże powinowactwo do włókien powodują, że w jednym etapie uzyskuje się bardzo dobre efekty prania, zmiękczania i usuwania ładunków elektrycznych.

Roksol AZR nie powoduje zaplamień, nie zabrudza białego tła, nie zmienia odcieni wybarwień lecz ożywia je. Dzieje się tak niezależnie od kąpieli, z której jest nanoszony (rozpuszczalniki organiczne, woda). Roksol AZR jest rekomendowany przede wszystkim do nanoszenia z rozpuszczalników na włókna syntetyczne, naturalne i sztuczne, tak w przemyśle włókienniczym, jak również w pralniach odzieży. Nanoszenie Roksolu AZR może odbywać się również z wody metodą wyciągania lub napawania.

Dzięki swoim właściwościom, Roksol AZR może być stosowany z wody lub rozpuszczalników organicznych jako składnik preparacji przędzalniczych, środek antyelektrostatyczno-zmiękczający, środek wspomagający pranie w rozpuszczalnikach: tkanin, dzianin i wyrobów odpasowanych, składnik apretur przeciwmnących i przeciwkurczliwych, środek detaszujący i wspomagający pranie w pralniach odzieży. Wielkość naniesienia Roksolu AZR jest uzależniona od pożądanego efektu, a także od procesu technologicznego, któremu poddawane są surowce czy wyroby włókiennicze. Działanie antyelektrostatyczne Roksolu AZR widoczne jest już przy naniesieniu 0,07% w stosunku do masy włókna.

Gdy wyroby włókiennicze po apreturowaniu mają być poddane termostabilizacji lub prasowaniu w wysokiej temperaturze, naniesienie Roksolu AZR nie powinno przekraczać 0,12% w stosunku do masy włókna. Wyższe naniesienie może spowodować spadek odporności wybarwień na tarcie, szczególnie kolorów ciemnych. Z tego powodu zaleca się prowadzenie termostabilizacji przed nanoszeniem apretury. W takiej sytuacji do uzyskania znacznego zmiękczenia, naniesienie Roksolu AZR może wynosić nawet ok. 1% do masy włókna.

Właściwości antyelektrostatyczne wyrobu wykorzystywane są także w produkcji tworzyw sztucznych, w szczególności folii polietylenowych i polipropylenowych. Produkt kompensuje ładunki elektryczne na powierzchni folii, zapobiegając gromadzeniu się ładunku elektrycznego.

Należy podkreślić, że Roksol AZR wykazuje bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie oraz w rozpuszczalnikach organicznych, powszechnie stosowanych do pralnia w specjalistycznych pralniach. Roztwory wodne przygotowuje się przez bezpośrednie dodanie wymaganej ilości Roksolu AZR do wody podgrzanej do temperatury 30-40°C i dokładne wymieszanie.

Podobnie należy postąpić przy pracy z rozpuszczalnikami organicznymi, z tą różnicą, że w przypadku pracy na agregatach z zamkniętym obiegiem rozpuszczalnika Roksol AZR wprowadza się w tym samym miejscu, w którym do agregatu dodawany jest rozpuszczalnik. Proces wprowadzania bardzo ułatwia wstępne rozcieńczenie dodawanej ilości Roksolu AZR w stosunku 1:1, stosowanym do prania rozpuszczalnikiem.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

 • bardzo dobrze rozpuszcza się w trój- i czterochloroetylenie, w benzenie i czterochlorku węgla,
 • miesza się z wodą, alkoholem etylowym, gliceryną oraz acetonem,
 • roztwory wodne pienią się nieznacznie, a z rozpuszczalnikami organicznymi - nie ulegają pienieniu,
 • posiada bardzo dobre właściwości zmiękczające i antyelektrostatyczne,
 • wykazuje właściwości emulgujące, przez co wspomaga proces prania i detaszowania,
 • wyróżnia się dużymi zdolnościami penetrowania z kąpieli,
 • stosując Roksol AZR w jednej operacji uzyskuje się bardzo dobre efekty prania, zmiękczania i usuwania ładunków elektrycznych,
 • nie powoduje zaplamień, nie zabrudza białego tła, nie zmienia odcieni wybarwień, lecz ożywia je,
 • nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów przy rozpuszczaniu, tak w wodzie, jak i w powszechnie stosowanych do prania rozpuszczalnikach organicznych.

Zastosowanie:

 • włókiennictwo,
 • pranie przemysłowe.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Mieszanina oksyetylenowanej i kwaternizowanej aminy tłuszczowej oraz oksyetylenowanych alkoholi i kwasów tłuszczowych (Ukryj)

Tagi:

środek Zmiękczający emulgator czyszczenie środek Antyelektrostatyczny włókiennictwo
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Produkt biodegradowalny


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .