Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe, produkty konsumenckie i opakowania

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, natryskowe izolacje termiczne i akustyczne

Funkcja:

izolacje, pianki sztywne, natryskowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

Crossin® Attic Soft Foam to dwukomponentowy natryskowy system poliuretanowy wykorzystywany do produkcji otwartokomórkowej pianki półsztywnej o własnościach samogasnących. W skład systemu wchodzi część poliolowa (składnik A) oraz część izocyjanianowa (składnik B). Każdy ze składników jest lepką cieczą i charakteryzuje się odmiennymi parametrami. Składnik A o wyższej lepkości jest barwy ciemnej, natomiast składnik B o wyższej gęstości ma barwę brunatną. Oba składniki są bez zawiesin. Dodatkowo system wyróżnia się brakiem lotnych związków organicznych (VOC), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową - zgodnie z przepisami Unii Europejskiej rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r.

System spieniany jest dwutlenkiem węgla (CO2) wytwarzanym w reakcji składnika A ze składnikiem B. W wyniku połączenia i dokładnego wymieszania obu składników otrzymywana jest piana półsztywna (inaczej miękka). Zaleca się, aby system był przetwarzany wyłącznie z użyciem profesjonalnych, wysokociśnieniowych agregatów spieniających wyposażonych w głowicę spieniającą.  Produkt ten jest wyjątkowym systemem przeznaczonym do produkcji izolacji cieplnych o właściwościach akustycznych (klasa D pochłaniania dźwięku), aplikowanym wewnątrz budynków zarówno mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych oraz rolniczych. Spieniony system cechują podwyższone parametry palnościowe w klasie palności E oraz stabilne i niezmienne w czasie parametry fizykomechaniczne.

Natrysk powinno się wykonywać w taki sposób, aby uzyskane warstwy były jak najgrubsze (> 100 mm). Całkowita grubość izolacji nie powinna przekroczyć 300 mm oraz 5 przejść w celu jej uzyskania. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej grubości warstwy izolacyjnej, powierzchnia dachu, poddasza czy stropu pozbawiona jest spoin, co znacząco poprawia energooszczędność całego budynku. Należy mieć na uwadze, aby nie przekraczać zalecanej grubości całkowitej izolacji oraz aby natryśnięta piana nie była narażona na bezpośrednie działanie promieniowania UV (światło słoneczne) czy wilgoci. W takich sytuacjach należy odpowiednio zabezpieczyć izolację dodatkową powłoką, np. malując ją przynajmniej dwoma warstwami farby ochronnej (zgodnie z zaleceniami producenta), ewentualnie zabezpieczając odpowiednią hydroizolacją.

Crossin® Attic Soft Foam zastał wprowadzany do sprzedaży na podstawie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych CPR nr 305/2011 wraz z oceną właściwości użytkowych dokonaną przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) zgodnie z europejską normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1. Wyrób posiada atest higieniczny PZH, a także oznakowania CE potwierdzone wydaną dla tego produktu Deklaracją Właściwości Użytkowych.

Spieniony system Crossin® Attic Soft Foam służy do wytwarzania piany półsztywnej, która jednocześnie jest natryskową izolacją cieplną i akustyczną aplikowaną bezpośrednio na izolowaną powierzchnię dachu, poddasza, zadaszenia, stropu, ściany m.in. w konstrukcjach drewnianych, murowanych, stalowych i w systemach szkieletowych obiektów mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, niezależnie od zastosowanego materiału budowlanego.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • Możliwość zastosowania bezpośrednio na izolowaną powierzchnię wykonaną z większości dostępnych na rynku materiałów budowlanych;
 • Wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna o szerokim zakresie aplikacyjnym (zarówno w budynkach modernizowanych, jak i nowo wznoszonych);
 • Lekka izolacja umożliwia dobranie indywidualnej grubości izolacji bez obciążania konstrukcji budynku;
 • Izolacja cechująca się niskim współczynnikiem przenikania ciepła, która umożliwia redukcję grubości materiału izolacyjnego nawet o połowę w stosunku do klasycznych materiałów izolacyjnych;
 • Możliwość izolowania trudnodostępnych miejsc, zwłaszcza skosów i szczelin w przypadku izolacji poddaszy, z pełną gwarancją szczelności izolacji;
 • Szybkość wykonania oraz wszechstronność w technice nanoszenia izolacji, daje możliwość wykonania całej izolacji nawet w przeciągu jednego dnia – zewnętrzna warstwa wysycha już w około 13 sekund;
 • Izolacja termiczna i akustyczna o dobrej odporności na wilgoć i wiatr dzięki zastosowaniu Bio Defence Technology dodatkowo chroni izolowany obiekt przed pleśnią i grzybami;

Właściwości mechaniczne piany poliuretanowej wytworzonej z systemu Crossin® Attic Soft Foam:

 • Gęstość pozorna rdzenia: ≥ 7 kg/m3
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: E; Bs1d03
 • Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu, WP ≤ 0,85 kg/m2
 • Współczynnik przewodności cieplnej:
  • λmean, i : 0,037 W/(m·K)
  • λ90, 90 : 0,038 W/(m·K)
 • Wartość starzeniowa, λD dla grubości: 0,038 W/(m·K)
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na ściskanie: σ10 ≥ 6 kPa
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: μ 3
 • Jednoliczbowy wskaźnik pochłaniania dźwięku: αW = 0,50
 • Klasa pochłaniania dźwięku: D
 • Stabilność temperaturowa:
  • 70°C, 90% RH, po 48h: d ≤ 4%, sz ≤ 4%, g ≤ 1%
  • -30°C, po 48h: d ≤ 2%, sz ≤ 2%, g ≤ 0,5%
 • Przyczepność pianki prostopadle do podłoża/wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 20 kPa
 • Zawartość komórek zamkniętych: ≤ 20%
 • Odporność na działanie grzybów pleśniowych według PN-EN ISO 846:2002:
  • Metoda A: 0 – brak wzrostu

Aby izolacja poliuretanowa wraz z upływem czasu zachowała wszystkie właściwości, należy pamiętać, aby przed natryskiwaniem oczyścić izolowaną powierzchnię. Warto również zabezpieczyć pomieszczenie oraz najbliższe otoczenie przed ewentualnym zabrudzeniem.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • produkcja wysokiej jakości półsztywnej piany poliuretanowej o niskiej gęstości;
 • produkcja piany PUR o strukturze otwartokomórkowej;
 • wytwarzanie izolacji termicznej i akustycznej nowoczesną i praktyczną technologią natryskową;
 • wytwarzanie materiału izolacyjnego o stabilnych parametrach i doskonałej przyczepności do różnych powierzchni budowlanych;
 • wydajna izolacja dachów, poddaszy, zadaszeń, stropów, ścian m.in. w konstrukcjach drewnianych, murowanych, stalowych i w systemach szkieletowych bez naddatku grubości;
 • izolacja odporna na pleśń i grzyby;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

crossin izolacje systemy poliuretanowe izolacje termiczne izolacje akustyczne pianka półsztywna pianka otwartokomórkowa izolacje poddaszy izolacje wewnętrzne
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Budownictwo pasywneEnergooszczędnośćInnowacjaLekka izolacja poliuretanowaNowośćIzolacja akustyczna Izolacja termiczna


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .