Nazwa chemiczna:

Recepturowa mieszanina polialkoholi i izocyjanianów

Segment:

poliuretany, systemy poliuretanowe, produkty konsumenckie i opakowania

Branże i aplikacje:

CASE, kleje i spoiwa, uszczelniacze, kleje, przemysł budowlany, kleje i spoiwa budowlane, przemysł wydobywczy, wydobycie metali, wydobycie węgla

Funkcja:

CASE, kleje, uszczelniacze poliuretanowe

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Prodex Sp. z o.o.

Nr CAS:

-

Opis

SIL-PUR 80 to wysoce specjalistyczny, dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny, który jest przeznaczony do stosowania w metanowych i niemetanowych podziemnych zakładach górniczych. Może być wykorzystywany w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchem metanu oraz o stopniu A i B, jeśli chodzi o zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. System przeznaczony jest do stosowania metodą iniekcyjną. Uszczelnia, wzmacnia i konsoliduje spękany górotwór, w którym występują suche, wilgotne i zawodnione rozluźnionych skał oraz pokłady węgla.

Klej powstaje przez dokładne zmieszanie ze sobą składników w stosunku 1:1. W jego skład wchodzi mieszanina szkła wodnego sodowego i środków pomocniczych (składnik A) oraz utwardzacz, zawierający polimeryczny diizocyjanian metylenodifenylu (składnik B). Każdy ze składników jest lepką cieczą o różnych parametrach fizykochemicznych, które są istotne w procesie przetwarzania. Bardziej lepki składnik A ma barwę słomkową do żółtej. Składnik B ma kolor brunatny. Dodatkowo wrażliwy na wilgoć składnik B wywołuje polimeryzację kleju bez potrzeby dodawania innego czynnika zewnętrznego.

Organiczno-mineralny klej SIL-PUR 80 wyróżnia obniżona emisja lotnych związków organicznych (LZO lub z ang. volatile organic compounds, VOCs), ponieważ nie zawiera środków spieniających, które w istotny sposób zubożają warstwę ozonową. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej zawartymi w  Rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 z dnia 16.IX.2009r. Produkt nie zawiera formaldehydu ani fenolu, co skutecznie eliminuje niekorzystny wpływ na organizm ludzki i środowisko, ale również niweluje nieprzyjemny zapach.

Klej SIL-PUR 80 posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), który potwierdza, że wyrób podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko naturalne. Wysoka jakość i skuteczność produktu jest potwierdzona badaniami i pozytywną oceną Laboratorium badawczego LABOREx. Dzięki temu produkt został dopuszczony przez Wyższy Urząd Górniczy do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, co potwierdza  uzyskany certyfikat zgodności OBAC.

SIL-PUR 80 jest produktem o szerokim zakresie reakcyjnym, dzięki czemu może być w dość łatwy sposób dostosowany do wymagań i warunków panujących pod ziemią. Organiczno-mineralny klej SIL-PUR 80 służy przede wszystkim do uszczelniania, wzmacniania i łączenia spękanej powierzchni skalnej górotworu wewnątrz wyrobiska górniczego. Jednocześnie zapobiega przedostawaniu się do wyrobiska górniczego niebezpiecznych gazów i pyłów, m.in. metanu i pyłu węglowego.

Główne zalety aplikacyjne produktu:

 • specjalistyczny klej, który gwarantuje bezpieczeństwo, zwłaszcza w warunkach zagrożenia wybuchem,
 • profesjonalny wyrób o wysokim stopniu uniepalnienia,
 • organiczno-mineralny klej o szerokim zakresie stosowania, może być stosowany w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” zagrożenia wybuchem metanu oraz o stopniu  A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
 • klej wyróżniający się doskonałą przyczepnością do różnych podłoży niezależnie od surowości otoczenia.

Właściwości mechaniczne kleju antystatycznego SIL-PUR 80:

 • czas startu reakcji: 60 – 100 sek.
 • czas końca reakcji (żel.): 100 – 190 sek.
 • czas pełnego utwardzenia: 20 – 30 min.
 • stopień wzrostu: 1,0 v/v
 • czas palenia i żarzenia: < 5 sek.
 • wytrzymałość na ściskanie: 65,5 MPa
 • wytrzymałość na zginanie: 33,4 MPa
 • ocena rozładowania: <60 nC
Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • przemysł wydobywczy – uszczelnianie i łączenie spękań górotworów;
 • kopalnie zagrożone wybuchem metanu i pyłu węglowego – dokładne uszczelnianie i wypełnianie górotworów;
 • uszczelnianie wewnętrznych części wyrobiska niezależnie od panujących warunków;
 • uszczelnianie i wypełnienie konstrukcji budowlanych;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
poliuretan; PU; PUR; (Ukryj)

Tagi:

materiał klejący uszczelniacz system poliuretanowy uszczelnianie konstrukcji budowlanych uszczelnianie spękanego górotworu
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
Atest PZH (Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH)Innowacja


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .