Nazwa chemiczna:

Alkohole, C9-11, rozgałęzione oraz liniowe, etoksylowane >2.5 TE, siarczanowane, sole sodowe

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne, surfaktanty, anionowe

Branże i aplikacje:

pożarnictwo, przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw, płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja:

środki czyszczące, środki spieniające

Budowa:

alkiloeterosiarczany

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

160901-28-0

Opis

SULFOROKAnol N232P należy do grupy specjalistycznych surfaktantów anionowych i jest solą sodową siarczanu eteroalkilowego. Oferowany jest jako około 32% roztwór wodny o niskiej lepkości i barwie od bezbarwnej do jasnożółtej. Wyrób doskonale rozpuszcza się w wodzie.

Produkt wykazuje bardzo dobre właściwości pianotwórcze, tworząc wysokie i stabilne w czasie piany, nawet w twardej wodzie. Piany uzyskiwane z SULFOROKAnolu N232P charakteryzują się wysokim stopniem uwodnienia (tzw. piana mokra) i małą średnicą pęcherzyków (piana drobna). SULFOROKAnol N232P posiada także niską tendencje do żelowania w roztworach elektrolitów, co eliminuje problemy związane z miejscowym wzrostem lepkości, występujące np. w układach dozujących.

Ze względu na unikalne właściwości pianotwórcze wyrób wykorzystywany jest głównie jako środek napowietrzający w przemyśle budowlanym, głównie w produkcji płyt kartonowo-gipsowych. Dzięki temu możliwa jest produkcja lekkich, wytrzymałych materiałów. Jego zastosowanie pozwala na wprowadzenie do zawiesiny gipsowej pęcherzyków powietrza przy jednoczesnym braku znaczącego wpływu na adhezję do powłoki zewnętrznej płyty. W przemyśle budowlanym SULFOROKAnol N232P jest wykorzystywany także jako środek napowietrzający w domieszkach do betonu lub zapraw murarskich. Poprzez wprowadzenie powietrza do mieszanki betonowej produkt powoduje jej uplastycznienie oraz wzrost wytrzymałości materiału na zamarzanie.

SULFOROKAnol N232P wykorzystywany jest także jako składnik syntetycznych środków gaśniczych, gdzie stanowi podstawowy czynnik pianotwórczy. W tej aplikacji może być mieszany z innymi surfaktantami oferowanymi przez Grupę PCC.

Ze względu na swój jonowy charakter, produkt ten doskonale sprawdza się w formulacjach z anionowymi, niejonowymi oraz amfoterycznymi związkami powierzchniowoczynnymi, a także innymi składnikami.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

  • wyjątkowe właściwości pianotwórcze i napowietrzające,
  • odporność na twardą wodę,
  • łatwość operowania produktem,
  • odporność na środowisko alkaliczne,
  • kompatybilny z niejonowymi i anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

Zastosowanie:

  • przemysł budowlany (produkcja płyt kartonowo-gipsowych, domieszki napowietrzające i uplastyczniające do betonów i zapraw),
  • syntetyczne środki gaśnicze.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
C9-11 AES Na (Ukryj)

Tagi:

środek spieniający środek czyszczący alkiloeterosiarczan przemysł budowlany anionowy surfaktant anion
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na
Dobra praktyka produkcyjna EFfCIProdukt biodegradowalny


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .