Nazwa chemiczna:

Polimer soli wapniowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

przemysł budowlany, dodatki do betonu i zapraw, płyty gipsowo-kartonowe i dodatki do gipsu

Funkcja:

plastyfikatory, superplastyfikatory, upłynniacze

Budowa:

naftalenopochodne

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

37293-74-6

Opis

Superplastyfikator CP to odpowiednik Superplastyfikatora CA40 FF w formie stałej, czyli polikondensat soli wapniowej kwasów naftalenosulfonowych z formaldehydem (NSF). Jest proszkiem o barwie jasnobrązowej i niskiej zawartości wilgoci (maksymalnie 10%), dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Niska gęstość nasypowa pozwala na obniżenie kosztów transportu. Jest związkiem poliekeltrolitycznym, pełniącym rolę dyspergatora w dwóch głównych gałęziach przemysłu: jako baza do domieszek upłynniająco-uplastyczniających w przemyśle budowlanym oraz jako reduktor wody w produkcji płyt kartonowo-gipsowych.

Ten związek powierzchniowoczynny składa się z hydrofobowego łańcucha organicznego i nieorganicznej hydrofilowej grupy sulfonowej. Mechanizm jego działania oparty jest głównie na zasadzie odpychań elektrostatycznych, zachodzących pomiędzy jednoimiennymi ładunkami (grupy sulfonowe) obecnymi na ziarnach cementu lub gipsu po zaadsorbowaniu na nich cząsteczek Superplastyfikatora CP. Wzajemne odpychanie się ziaren cementu/gipsu po dodaniu superplastyfikatora powoduje rozpad aglomeratów ziaren i uwolnienie zawartej w nich wody. W rezultacie wzrasta ciekłość mieszanki betonowej, co poprawia jej pompowalność oraz wydłuża czas powstawania produktów  hydratacji cementu (opóźnienie czasu wiązania betonu) na skutek oddalenia się od siebie ziaren cementu na znaczne odległości.

Superplastyfikator CP jako domieszka upłynniająco-uplastyczniająca może działać w przemyśle budowlanym na dwa sposoby. Zmniejszając współczynnik woda/cement (a więc zmniejszając zużycie wody zarobowej nawet o 25%), bez pogarszania konsystencji mieszanki zmniejsza się porowatość stwardniałego betonu, co przekłada się bezpośrednio na znaczny wzrost jego wytrzymałości późnych (do 30% w porównaniu z mieszanką bez dodatku superplastyfikatora). Poprawia to również szczelność elementu betonowego, czyli jego odporność na działanie substancji agresywnych i mrozu, oraz odporność na ścieranie, jak też poprawia się przyczepność nowego betonu do starego. Wzrastające również wytrzymałości wczesne, umożliwiają przyspieszenie rozformowywania elementu betonowego.

Przy zmniejszeniu ilość użytej wody zarobowej, dodatku Superplastyfikatora CP i zachowaniu stałego współczynnika woda/cement możemy obniżyć ilość użytego cementu, uzyskując korzyści ekonomiczne oraz mniejsze wydzielanie ciepła hydratacji, a więc ograniczenie skurczów powstających w czasie wiązania betonu. Produkt nie wprowadza do mieszanki betonowej dużych ilości powietrza, co potencjalnie może prowadzić do pogorszenia mrozoodporności, a dzięki bardzo niskiemu stężeniu chlorków nie przyczynia się do korozji stalowych wzmocnień w konstrukcjach betonowych. Ponadto pozwala na wykonanie mieszanki betonowej w temperaturze powietrza do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu.

Producenci płyt kartonowo-gipsowych dążą do obniżenia kosztów produkcji przy jednoczesnym zachowaniu upłynnienia mieszanki gipsowej. Dodatek Superplastyfikatora CP umożliwia redukcję ilości użytej w procesie wody, dzięki czemu skraca się czasu suszenia gotowej płyty. Jednocześnie produkt nie wpływa na czasy wiązania oraz na przyczepność pomiędzy gipsem a papierem. Sprzyja tworzeniu się kryształów gipsu w postaci igieł, dzięki którym struktura płyty jest trwalsza.

Postać proszkowa produktu nie pogarsza jego właściwości aplikacyjnych, a ma znaczenie w obniżeniu kosztów transportu produktu na znaczne odległości oraz zmniejsza koszty magazynowania. Zastosowanie już niewielkich ilości Superplastyfikatora CP pozwala wyprodukować tani i przyjazny środowisku beton, który jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi wytrzymałościami i właściwościami reologicznymi. Jest on głównie rekomendowany do wytwarzania betonu towarowego, prefabrykatów, zapraw cementowych oraz do produkcji elementów gipsowych, np. płyt kartonowo-gipsowych.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

 • umożliwia zmniejszenie ilości wody zarobowej (nawet o 25%) bez pogorszenia konsystencji mieszanki betonowej;
 • pozwala na mniejsze zużycie cementu, co obniża koszty (przy zachowaniu stałego stosunku woda/cement);
 • zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie (nawet o 30%);
 • wydłuża czas wiązania betonu, utrzymując konsystencję;
 • zmniejsza ilość wody użytej w produkcji płyt kartonowo-gipsowych;
 • nie jest wrażliwy na przedozowanie, łatwe i wygodne użycie;
 • niskie dozowanie 0,5 do 3% na masę cementu;
 • możliwość stosowania w temperaturach do -5°C bez zahamowania hydratacji cementu;
 • nie powoduje korozji stali zbrojeniowej (niska zawartość chlorków);
 • praktycznie nie wprowadza powietrza do mieszanki betonowej;
 • proszkowa forma produktu pozwala obniżyć koszty transportu i magazynowania;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu

Tagi:

superplastyfikator upłynnianie gipsu upłynniacz do gipsu uplastycznianie zaprawa cementowa gips karton-gips zaprawa gipsowa zaprawa do spoinowania spoiwa gipsowe suche mieszanki gipsowe gips szpachlowy gładź gipsowa szpachla gładź dodatek do płyt kartonowo-gipsowych karton-gips naftalenopochodne NSF
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .