Nazwa chemiczna:

Polimer soli sodowej kwasu naftalenosulfonowego z formaldehydem

Segment:

produkty specjalistyczne, dodatki specjalistyczne

Branże i aplikacje:

transport, pozostałe aplikacje, tworzywa sztuczne, dodatki do tworzyw sztucznych, polimeryzacja emulsyjna

Funkcja:

dyspergatory, emulgatory

Budowa:

naftalenopochodne

Producent:

PCC Rokita SA Kompleks Chemii Fosforu

Nr CAS:

9084-06-4

Opis

Dyspergator RP jest formą proszkową Dyspergatora R, czyli solą sodową polikondensatu kwasów naftalenowych z formaldehydem (NSF). Niezaprzeczalnymi zaletami tego produktu są niskie stężenia wolnego formaldehydu i wolnego naftalenu. Dzięki temu nie posiada on klasyfikacji środowiskowej i nie przyczynia się do podwyższania stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wyrobach, do produkcji których jest używany. Wyróżnia się również niską zawartością jonów wapnia i żelaza.

Dyspergator RP jest związkiem powierzchniowoczynnym zbudowanym z łańcucha organicznego (grupa hydrofobowa) oraz grupy sulfonowej, stanowiącej część hydrofilową cząsteczki. Taka budowa przekłada się na jego właściwości dyspergujące, czyli tworzenie najczęściej koloidalnych układów oraz nieulegających koagulacji zawiesin ciał stałych w ciągłej fazie ciekłej (woda). Cząsteczki Dyspergatora RP, adsorbując się na cząstkach ciał stałych, tworzą na nich warstwę jednoimiennych ładunków elektrycznych (grupy sulfonowe). Ich wzajemne odpychanie powoduje rozpad aglomeratów tych cząstek oraz ich równomierne rozproszenie w fazie ciągłej układu.

Dyspergator RP, będący odpowiednikiem Dyspergatora R, został zaprojektowany na potrzeby przemysłu gumowego i jest stosowany głównie w procesie polimeryzacji emulsyjnej styrenu i butadienu prowadzącej do produkcji kauczuku styrenowo-butadienowego (SBR). Jego budowa chemiczna i parametry fizykochemiczne sprzyjają tworzeniu układów koloidalnych ciał stałych w fazie ciekłej, tworząc stabilną w czasie dyspersję. Produkt jest kompatybilny z innymi dodatkami stosowanymi w procesie, np. emulgatorem czy stabilizatorem procesów redox.

Dyspergator RP użyty w niewielkiej ilości powoduje bardzo dobre rozproszenie powstających w procesie produkcji cząstek lateksu w fazie wodnej. Przeciwdziała w ten sposób tworzeniu się jego koagulatów zarówno w czasie polimeryzacji, jak i degazacji. Produkt nie wpływa negatywnie zarówno na właściwości fizykochemiczne (np. polidyspersyjność, lepkość Mooney’a, temperatura zeszklenia) i mechaniczne (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu) produkowanego kauczuku styrenowo-butadienowego, jak i na szybkość reakcji polimeryzacji. Dodatkowym atutem stosowania Dyspergatora RP jest oszczędność czasu poświęconego na czyszczenie instalacji produkcyjnej (np. kolumn degazacji) ze względu na bardzo niskie stężenie koagulatów lateksu.

Głównym zastosowaniem Dyspergatora RP jest polimeryzacja emulsyjna styrenu z butadienem. Nie mniej jednak może również znaleźć zastosowanie w procesach emulsyjnej polimeryzacji innego rodzaju gum. Ponieważ oferowany jest w formie proszkowej o niskiej zawartości wilgoci i niskiej gęstości nasypowej, korzystne finansowo są jego transport i magazynowanie.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

  • pozwala uzyskać stabilne w czasie polimeryzacji dyspersje lateksu;
  • pozwala uzyskać bardzo niskie stężenie koagulatów cząstek lateksu zarówno w trakcie polimeryzacji jak i degazacji;
  • prowadzi do oszczędności kosztów i czasu czyszczenia instalacji polimeryzacyjnej;
  • nie wpływa negatywnie na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne powstałego kauczuku;
  • nie spowalnia szybkości reakcji polimeryzacji;
  • charakteryzuje się niskim stężeniem wolnego formaldehydu i naftalenu;
  • bardzo niska zawartość wilgoci oraz niska gęstość nasypowa pozwalają obniżyć koszty transportu i magazynowania;
  • przeznaczony gównie jako środek pomocniczy w produkcji kauczuków styrenowo-butadienowych metodą polimeryzacji emulsyjnej;

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu

Tagi:

dyspergator środek dyspergujący polimeryzacja emulsyjna dyspersje wodne kauczuk kauczuk syntetyczny guma wyroby gumowe materiały gumowe emulsje lateksowe lateks lateks syntetyczny SBR
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.
Zakupy detaliczne: Kup teraz na


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .