Nazwa chemiczna:

Mieszanina

Segment:

produkty specjalistyczne, formulacje chemiczne

Branże i aplikacje:

garbarstwo

Funkcja:

środki garbarskie

Budowa:

mieszaniny

Producent:

PCC Exol SA

Nr CAS:

-

Opis

Roksol ST7 to anionowy środek natłuszczająco-hydrofobizujący stosowany do natłuszczania skór garbowania chromowego oraz kombinowanego, tzn. skór chromowych napełnianych i dogarbowanych garbnikami syntetycznymi, roślinnymi, żywicowymi lub aldehydami. Produkt jest mieszaniną związków zawierających grupy sulfobursztynianowe, węglowodorów alifatycznych i soli kwasów tłuszczowych. Ma postać lepkiej cieczy o barwie beżowej i temperaturze krzepnięcia na poziomie -10°C, przez co nie wymaga specjalnych warunków przechowywania i transportu. Z wodą tworzy mleczne emulsje.

Roksol ST7 miesza się ze wszystkimi środkami natłuszczającymi o charakterze anionowym i niejonowym. Jest rozpuszczalny w alkoholach, węglowodorach i czterochloroetylenie. Produkt wykazuje odporność na alkalia i sole metali jednowartościowych, np. NaHCO3, NaCl, Na2S04, a także odporność na twardą wodę w granicach twardości zwykłych wód przemysłowych. Produkt handlowy jest emulsją o zawartości 40-50% substancji czynnej.

Produkt charakteryzuje ograniczona mieszalność z tłuszczami kationowymi i wymaga w każdym przypadku wstępnej weryfikacji. Odporność emulsji Roksolu ST7 na roztwory barwników i garbników anionowych zależy od wartości pH, wykazując dostateczną odporność dla kompozycji powyżej pH 5. Silnie kationowe produkty (sole glinu i cyrkonu, kationowe żywice, sole wapnia i magnezu oraz kationowe brzeczki chromowe) powodują wytrącenie z emulsji Roksolu ST7 hydrofobowych osadów. Nieco słabsze działanie wytrącające wykazują anionowe garbniki chromowe, jak np. rozpuszczane na zimno siarczanowane ekstrakty chromowe lub brzeczki chromowe maskowane.

Właściwość wytrącania hydrofobowych osadów przez silne środki kationowe jest wykorzystywana do potęgowania efektu natłuszczająco-hydrofobizującego, przy czym w praktyce używa się do tego celu głównie soli chromu i glinu oraz siarczanów lub zasadowych chlorków glinu. Do emulgowania zaleca się używanie wody o temperaturze 40-60°C.

Roksol ST7 jest preparatem o dobrej odporności na światło i umiarkowanym działaniu egalizującym, niepowodującym nadmiernego rozjaśnienia barwy skór barwionych barwnikami anionowymi. Istotnym parametrem prawidłowego przebiegu procesu natłuszczająco-hydrofobizującego przy użyciu Roksolu ST7 jest odpowiednie zobojętnienie skór, przy czym wymaga się co najmniej zielonego, a lepiej niebiesko-zielonego przekroju skór (przy badaniu zielenią bromokrezolową). Do zobojętniania skór nie należy używać soli kationów dwuwartościowych, jak np. mrówczan wapnia.

Proces natłuszczania hydrofobizującego prowadzi się zawsze po procesach napełniania (dogarbowania) i barwienia, przy czym w przypadku barwienia możliwe jest dodanie Roksolu ST7 do wyczerpanej kąpieli barwiącej. Stosowanie w procesach wykończania mokrego emulgatorów lub silnie hydrofilowych środków natłuszczających obniża efekt działania hydrofobowego Roksolu ST7. Dla wystąpienia pełnego działania hydrofobowego i jego utrwalenia wymagane jest użycie soli chromu lub glinu. Zastosowanie jedynie kwasu mrówkowego pozwala na uwydatnienie walorów natłuszczających, ale tylko umiarkowanie hydrofobizujących preparatu. Tam, gdzie problemy hydrofobizacji nie odgrywają zasadniczej roli, zwykłe utrwalanie kwasem mrówkowym jest zupełnie wystarczające.

Kationowe środki utrwalające są używane na masę skór struganych w ilości 2-3% w zależności od ilości użytego Roksolu ST7. Skóry słabo napełniane garbnikami anionowymi można utrwalić mniejszymi dodatkami utrwalacza. Odpowiednią ilość środka utrwalającego dodaje się do wyczerpanej kąpieli natłuszczającej i homogenizuje się przez okres 30-60 min. Po tym czasie osiąga się zwykle całkowite wyczerpanie emulsji natłuszczającej. Utrwalanie i płukanie są ostatnimi procesami wykończenia mokrego skór.

Skóry natłuszczane Roksolem ST7 w połączeniu z utrwalaniem kationowym solami glinu lub chromu charakteryzuje niska nasiąkliwość statyczna i dynamiczna oraz niska zwilżalność od lica i mizdry. Wysoka miękkość i pulchność oraz zachowanie naturalnego rysunku lica przy dobrej odporności na czynniki atmosferyczne pozwalają na wykorzystanie tak otrzymanych skór w przetwórstwie bez potrzeby krycia do produkcji m.in. obuwia sportowego, turystycznego, roboczego, zimowego czy wojskowego. Wykończenie suche tego typu skór pastami kryjącymi nie jest trudne. Wymaga jednak użycia odpowiedniej technologii i środków wiążących, dostosowanych do skór o bardzo niskiej zwilżalności lica.

Czytaj więcej
Zwiń

Właściwości i zastosowania:

Zalety produktu:

  • środek natłuszczająco-hydrofobizujący,
  • umiarkowane działanie egalizujące,
  • odporność na roztwory barwników i garbników anionowych,
  • tworzy mieszaniny ze środkami natłuszczającymi o charakterze anionowym i niejonowym,
  • rozpuszcza się w alkoholach, węglowodorach i czterochloroetylenie,
  • wykazuje odporność na alkalia i sole metali jednowartościowych,
  • odporność na światło,
  • nie rozjaśnia nadmiernie skór barwionych barwnikami anionowymi,
  • niska temperatura krzepnięcia.

Zastosowanie:

  • garbarstwo.

Nazwy alternatywne:

Pokaż alternatywne nazwy produktu
Mieszanina sulfobursztynianów alkoholi tłuszczowych, soli kwasów tłuszczowych i węglowodorów alifatycznych (Ukryj)

Tagi:

natłustka skóry garbarstwo
Zapytaj o ofertę dla siebie:
Zapytaj o ofertę dla siebie: Pokaż e-mail
Pokaż numer tel.


* Pola wymagane
Kopia wysłanej wiadomości zostanie przesłana na Twój adres e-mail.


Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem powyższego formularza – prosimy podaj dane w nim wskazane. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeśli tego nie zrobisz, wysłanie do nas wiadomości w ten sposób nie będzie możliwe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: .