Agrochemikalia

Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.

Agrochemikalia

Portfolio Grupy PCC dla branży agrochemikaliów obejmuje przede wszystkim szereg związków powierzchniowo czynnych o różnej budowie chemicznej. Surfaktanty w preparatach z grupy środków ochrony roślin mogą pełnić rozmaite funkcje, które w efekcie wpływają na zwiększenie wydajności cieczy roboczych. Umożliwia to ograniczenie ilości zużywanych pestycydów i tym samym obniżenie kosztów związanych z produkcją rolną, a także uzyskanie  korzyści ekologicznych.

Wybrane produkty
ABSNa 30 (Sodium Dodecylobenzene Sulfonate) (Nr CAS: 68411-30-3)
ABSNa 30 należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest...
Budowa
Alkilobenzenosulfoniany
ABSNa 50 (Sodium Dodecylobenzene Sulfonate) (Nr CAS: 68411-30-3)
ABSNa 50 należy do grupy anionowych środków powierzchniowo czynnych i jest...
Budowa
Alkilobenzenosulfoniany
Chemfac PB-184 (Nr CAS: 39464-69-2)
Ester fosforowy stosowany w obróbce metali, w przemyśle tekstylnym i...
Budowa
Estry fosforowe
Dwuetanoloamina Techniczna Gat. I (Nr CAS: 111-42-2)
Dietanoloamina Techniczna Gatunek I to wyrób z grupy etanoloamin, czyli produktów...
Budowa
Aminy
EXOantifoam S100
EXOantifoam S100 to silikonowa emulsja o wysokich zdolnościach antypiennych. Produkt...
Budowa
Mieszaniny
EXOemul A3
EXOemul A3 to mieszanina anionowych i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych...
Budowa
Mieszaniny
EXOemul A3C
EXOemul A3C to mieszanina anionowych i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych...
Budowa
Mieszaniny
EXOemul OM2
EXOemul OM2 to mieszanina związków powierzchniowo czynnych o właściwościach...
Budowa
Mieszaniny
EXOemul OM3 LSP
EXOemul OM3LSP to mieszanina związków powierzchniowo czynnych o właściwościach...
Budowa
Mieszaniny
EXOemul RO1
EXOemul RO1 to specjalistyczna mieszanina związków powierzchniowo czynnych...
Budowa
Mieszaniny
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie