Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.
Wybrane produkty
Rokolub 100 (Nr CAS: 9082-00-2)
Rokolub 100 jest polialkilenoglikolem, który powstaje w wyniku propoksylowania...
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 150 (Nr CAS: 25322-69-4)
Rokolub® 150j est polialkilenoglikolem otrzymywanym przez propoksylowanie startera....
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 220 (Nr CAS: 56449-05-9)
Rokolub® 220 jest polialkilenoglikolem otrzymywanym poprzez propoksylowanie startera....
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 220VI (Nr CAS: 9082-00-2)
Rokolub 220VI jest polialkilenoglikolem otrzymywanym poprzez propoksylowanie i etoksylowanie...
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 32 (Nr CAS: 25322-69-4 )
Rokolub 32 jest to polialkilenoglikol powstający w wyniku propoloksylacji startera,...
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 320F (Nr CAS: 9003-11-06)
Rokolub 320F jest polialkilenoglikolem otrzymywanym poprzez propoksylowanie i etoksylowanie...
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 320K (Nr CAS: 9082-00-2)
Rokolub 320K jest polialkilenoglikolem otrzymywanym poprzez propoksylowanie i etoksylowanie...
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 460 (Nr CAS: 9082-00-2)
Rokolub 460 jest to polialkilenoglikol otrzymywanym poprzez propoksylowanie i etoksylowanie...
Budowa
PAG, Nierozpuszczalne w wodzie
Rokolub 50-B-100 (Nr CAS: 9038-95-3)
Rokolub 50-B-100 jest polialkilenoglikolem otrzymywanym poprzez propoksylowanie i...
Budowa
PAG, Rozpuszczalne w wodzie
Rokolub 50-B-150 (Nr CAS: 9038-95-3)
Rokolub 50-B-150 jest glikolem polialkilenowym otrzymywanym przez propoksylowanie...
Budowa
PAG, Rozpuszczalne w wodzie
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie