Surfaktanty: Amfoteryczne

Wyszukaj produkt zaznaczając wybrane filtry.

Surfaktanty - związki powierzchniowo czynne

Dynamiczny rozwój branży surfaktantów jest możliwy dzięki ukierunkowaniu producentów na projektowanie i rozwój innowacyjnych produktów wykorzystywanych zarówno w produkcji dóbr konsumpcyjnych jak i w samych procesach technologicznych. Grupa PCC jako organizacja zorientowana na  innowacje, rozwija swoją ofertę o nowoczesne surfaktanty i formulacje chemiczne znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Wybrane produkty
Chemwet B
Chemwet B to efektywny środek zwilżający i delikatny detergent, który może być stosowany...
Budowa
Alkohole
Rokamin SRK8P4
ROKAmin SRK8P4 jest specjalistycznym związkiem powierzchniowo czynnym o charakterze...
Budowa
Alkoksylowane aminy tłuszczowe
ROKAmina K30 (Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina K30 należy do amfoterycznych surfaktantów z grupy betain. Produkt...
Budowa
Betainy
ROKAmina K30B (Coco Betaine)
ROKAmina K30B to bardzo wysokiej czystości produkt z grupy betain, zaliczany do surfaktantów...
Budowa
Betainy
ROKAmina K40 (Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina K40 należy do amfoterycznych surfaktantów z grupy betain. Produkt...
Budowa
Betainy
ROKAmina K40HC (Cocamidopropyl Betaine)
ROKAmina K40HC to bardzo wysokiej czystości amfoteryczny surfaktant z grupy betain....
Budowa
Betainy
Pokaż na stronie: Pokaż wszystkie