Obsługa transportowo-spedycyjna krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego

PCC Autochem Sp. z o.o.

PCC Autochem Sp. z o.o. jest jednym z liderów w dziedzinie przewozu chemii płynnej, w tym także produktów i surowców niebezpiecznych, na rynku polskim i europejskim. Obok transportu drogowego firma świadczy usługi intermodalne. Kolejnym filarem działalności spółki jest specjalistyczna myjnia cystern, tank-kontenerów i pojemników DPPL rozbudowana w maju 2016 roku. Wraz z modernizacją myjni został wybudowany także nowy zespół warsztatowy, świadczący usługi naprawcze zarówno dla pojazdów ciężarowych, jak i osobowych.


Więcej
Usługi w zakresie badań analitycznych

LabAnalityka Sp. z o.o.

LabAnalityka Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie badań analitycznych, polegające na pełnej analizie i kontroli jakości próbek z procesów technologicznych, surowców i produktów. Spółka specjalizuje się także w wykonywaniu kompleksowych badań i pomiarów z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.


Więcej
Transport intermodalny ładunków w kontenerach

PCC Intermodal S.A.

PCC Intermodal S.A. jest wiodącym operatoratorem logistycznym, działającym na polskim i międzynarodowym rynku transportowym. Spółka organizuje transport intermodalny ładunków w kontenerach, dostarczając towary do drzwi klientów na terenie Polski, Niemiec, Holandii, Belgii, Czech, Białorusi i Rosji. Wykorzystując własne zasoby, firma gwarantuje kompleksową obsługę logistyczną zarówno pojedynczych dostaw, kontenerów jak i dużych regularnych ciągów ładunkowych.


Więcej
Projektowanie, budowa i montaż oraz remonty aparatury przemysłowej, zbiorników, rurociągów i konstrukcji spawanych

PCC Apakor Sp. z o.o.

PCC Apakor Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, budowie i montażu oraz remontach aparatury przemysłowej, zbiorników, rurociągów i konstrukcji spawanych. Firma oferuje produkty i usługi dla branży chemicznej, petrochemicznej, koksowniczej, górniczej i innych. Bogate zaplecze techniczne, wiedza oraz długoletnie doświadczenie, umożliwiają prowadzenie inwestycji od projektu do realizacji, zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.


Więcej
Usługi z zakresu utrzymania ruchu

LabMatic Sp. z o.o.

Zakład Usługowo-Serwisowy LabMatic Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi z zakresu utrzymania ruchu, polegające na konserwacjach, modernizacjach, przeglądach, naprawach, remontach i prewencji w zakresie działalności diagnostyczno-pomiarowej. Podstawowym zadaniem Spółki jest zapewnienie sprawnego działania aparatów, instalacji i urządzeń w ramach wszystkich branż technicznych na rzecz spółek Grupy PCC.


Więcej
0 Schowek
ENV: prod