Портал Продуктов Группы РСС

Более 800 продуктов и химических формуляций для промышленности

Выберите сегмент или отрасль или перейдите непосредственно в каталог продуктов.

Выберите сегмент

Выберите Вашу отрасль

Группа РСС в цифрах
Незаменимые практически во всех отраслях промышленности, химические вещества для производственных нужд составляют значительную долю мировой экономики. Соответственно, производство таких химических веществ является решающим фактором экономического роста в любой стране мира.

Инновации и инвестиции определяют стратегии развития лидеров химической отрасли. B Центральной и Восточной Европе к ним принадлежит и группа компаний PCC. Это международная структура, состоящая из десятков компаний, представляющих такие отраслевые сегменты, как изготовление химических веществ для производственных и профессиональных нужд, энергетика и логистика. Производители в составе группы компаний PCC в основном являются химическими компаниями, производящими специализированное химическое сырье, рецептуры соединений и химические вещества для профессионального применения.

Основные элементы стратегии группы компаний PCC включают развитие определенных бизнес-направлений путем ориентации на узкоспециализированные сферы применения в промышленности и расширение ассортимента на основе инновационных химических продуктов. Разработка и изготовление этих продуктов основывается на индивидуальных потребностях заказчиков из различных отраслей промышленности.
прочитайте больше

Grupa PCC

Grupa PCC jako jeden z wiodących producentów chemii opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju i stosuje nowoczesne technologie, mając na uwadze troskę o środowisko naturalne.

Grupa PCC to międzynarodowa grupa kapitałowa, w skład której wchodzi kilkadziesiąt spółek działających głównie w branży chemicznej oraz w energetycznej i transportowej. Grupa PCC jest centralnie zarządzana przez firmę PCC SE, której siedziba znajduje się na terenie Niemiec. Większość spółek zlokalizowana jest w Europie, a pozostałe w USA, Ghanie i Tajlandii.

Działalność Grupy PCC jako producenta chemii nie kończy się na produkcji surowców chemicznych. Organizacje budujące grupę to zarówno jednostki biznesowe, jak i firmy usługowe działające również na rynku zewnętrznym.

Firma nieustannie dąży do rozwoju istniejących działalności i projektów oraz pozyskiwania nowych spółek portfelowych. Stale podwyższa swoją jakość i markę poprzez dynamiczne działanie oraz wspólne zaangażowanie zespołu kilku tysięcy specjalistów. Ponadto wykorzystuje potencjał nowych segmentów rynku i dostarcza specjalistyczne rozwiązania niszowym branżom, gwarantując elastyczność współpracy. Podąża za aktualnymi trendami konsumenckimi i buduje relacje z kontrahentami, które opierają się na solidności i odpowiedzialności. Grupa PCC inwestuje głównie w rosnące gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej, jednak celem są także rynki Azji. Wiedza, doświadczenie, rzetelność i jedność spółek są wartościami budującymi sukces Grupy zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

Spółki działające w ramach Grupy PCC
PCC Rokita

Spółkę PCC Rokita budują trzy strategiczne jednostki organizacyjne: Kompleks Chloru, Kompleks Polioli oraz Kompleks Chemii Fosforu.

Czytaj dalej

PCC Prodex

Spółka PCC Prodex zajmuje się produkcją systemów poliuretanowych o zróżnicowanych właściwościach.

Czytaj dalej

PCC EXOL

PCC EXOL SA to czołowy producent i dystrybutor surowców chemicznych na rynku surfaktantów i formulacji przemysłowych w Europie.

Czytaj dalej

PCC Synteza

PCC Synteza jest producentem surowców ciężkiej syntezy organicznej.

Czytaj dalej

PCC MCAA

Spółka PCC MCAA jest nową jednostką biznesową w Grupie PCC. Firma produkuje kwas monochlorooctowy (MCAA) wysokiej jakości, który powstaje na nowoczesnej instalacji na terenie zakładu w Brzegu Dolnym.

Czytaj dalej

PCC Chemax

Spółka PCC Chemax jest filarem budującym Grupę PCC w USA.

Czytaj dalej

PCC Consumer Products Kosmet

PCC Consumer Products Kosmet jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów chemii kosmetycznej i gospodarczej, obecnym na 16 światowych rynkach.

Czytaj dalej

0 Буфер обмена
ENV: prod